Denguemedicatie

...

In India hebben de gezondheidsautoriteiten de apothekers gewaarschuwd om geen denguemedicatie af te leveren zonder een voorschrift van een arts. Na recente opstoten van dengue in Zuidoost-Azië vragen meer en meer Indiërs bij hun apotheker naar de voorschriftplichtige medicatie voor dengue bij hoge koorts, zonder een arts gezien te hebben die een test heeft afgenomen. Te veel apothekers leveren toch die geneesmiddelen af zonder voorschrift, klinkt het. De overheid waarschuwt voor de gevaarlijke bijwerkingen van die medicatie indien iemand geen knokkelkoorts heeft. Ze herinnert eraan dat elk openbaar ziekenhuis in India een speciale afdeling voor dengue heeft.In de Amerikaanse staat Californië moeten meer dan 1.400 apothekers opnieuw het examen afleggen dat de staat organiseert om een visum af te leveren aan apothekers die daar aan de slag willen gaan. Volgens de California State Board of Pharmacy "zijn meer dan 100 vragen elektronisch gedeeld en openbaar gemaakt" en is het examen aldus nietig. Wie dat wenst, kan binnenkort opnieuw gratis deelnemen. Maar de beroepsvereniging van apothekers in Californië gaat hiermee niet akkoord. "De reactie van de examencommissie is overdreven en arbitrair. Omwille van enkele gekende individuen kunnen de meeste apothekers nog niet aan het werk." De examencommissie blijft echter bij haar beslissing.Sinds enige tijd is in Spanje een voorschrift nodig voor patiënten die nog Ibuprofen 600 en paracetamol 1 g willen. Hetzelfde geldt voor omeprazol en sommige antihistaminicasiropen. De reden hiervan is dubbel. Enerzijds waren er juridische onzekerheden opgetreden bij de vrije verkoop van de medicijnen. Anderzijds zou de aflevering uitsluitend op voorschrift ook in het belang zijn van een rationeel geneesmiddelenverbruik. Apothekers die zich niet aan de regels houden, kunnen veroordeeld worden tot boetes variërend van 3.000 tot 6.000 euro.