Covid-19-tests in apotheken in Zürich

...

Gaan de inwoners van het Zwitserse kanton Zürich voor een covid-19-test binnenkort kunnen langsgaan bij hun lokale apotheker? Als het van de coalitie van enkele politieke partijen van het kantonbestuur afhangt, dan zou dit mogelijk moeten zijn vanaf het najaar. "Nu meer en meer landen een negatieve covid-19-test eisen, zullen de artsen en ziekenhuizen hulp nodig hebben om veel Zwitsers te testen. Internationale zakenreizen zijn belangrijk voor de Zwitserse economie", klinkt het.De covid-19-pandemie was het momentum voor de Schotse apothekers om er bij hun overheid voor te pleiten griepvaccins te mogen prikken. De Coronavirus Act 2020 van de Schotse regering geeft apothekers het recht om tijdens een pandemie alle mogelijke vaccins toe te dienen. De tijdelijke maatregel geldt voor twee jaar maar naar alle waarschijnlijkheid zullen niet alle Schotse apothekers hierin geïnteresseerd zijn, het is volledig vrijblijvend. Voor het toedienen van een griepvaccinatie ontvangt de apotheker een honorarium van ongeveer 9 euro. Het is de verantwoordelijkheid van de lokale Schotse zorgraden om een voldoende vaccinatiegraad te halen.De strenge lockdown in het Australische Melbourne in augustus laatstleden had uiteraard een impact op de lokale economie, maar uit een recente bevraging blijkt dat sommige apothekers hun omzetcijfers met dubbele cijfers zagen dalen. Vooral in de zakelijke wijken van Melbourne lijkt de omzetdaling het hoogst, met een daling van 90% van de omzet. Maar ook in drukke woonwijken hebben de apothekers de lockdown in hun kassa gevoeld, met gemiddeld 30% minder omzet. De lokale beroepsverenigingen van apothekers in de staat Victoria hebben de overheid opgeroepen om net als voor andere sectoren, een steunplan voor de apothekers uit te werken.Hoewel het steeds verboden is geweest, bleven apotheken in de Verenigde Arabische Emiraten via klantenkaarten en andere omwegen kortingen toekennen op voorschriftplichtige geneesmiddelen. Net als in ons land is de prijs van een voorschriftplichtig geneesmiddel er een wettelijk vastgelegde prijs. Door covid-19 gingen meer en meer apotheken grotere kortingen toekennen, om hun klanten te binden in tijden waar ze veel minder omzet hadden. De inspectiediensten hebben nu aangegeven grootschalige controles uit te voeren, iets wat ze eerder nooit hadden gedaan. Een betrapte apotheker-titularis mag meteen zijn beroepslicentie inleveren.Een Amerikaanse federale rechter heeft een opmerkelijk vonnis geveld met betrekking tot de verstrekking van noodanticonceptie, altijd voer voor polemiek in het land van Uncle Sam. Wie de noodpil nodig heeft, moest tot voor kort eerst bij een arts langs, het liefst een arts die het wel wilde voorschrijven. En dan richting apotheek, met een apotheker die het wilde afleveren. Dankzij covid-19 en de urgentie bepaalde een rechter nu dat de noodpil én online, én in een apotheek mag worden afgeleverd, zonder tussenkomst van een arts. Een revolutie. Het is niet onmiddellijk bekend of tegen het vonnis beroep werd aangetekend.