...

Gezondheidsautoriteiten (1-3) zijn het erover eens dat het SARS-CoV-2 vooral wordt overgedragen via speekseldruppels. Daarnaast wordt er verwezen naar 'aerosols'. Het verschil tussen beide ligt bij de grootte van de druppels. De 'gewone' speekseldruppels zijn groter. Ze worden door een besmette persoon uitgeademd en slaan neer over een korte afstand, zo'n anderhalve meter. Ze kunnen andere personen rechtstreeks besmetten. Maar ze kunnen ook terechtkomen op handen en andere oppervlakken. Na aanraken van een oppervlak dat besmette speekseldruppeltjes draagt, kan iemand zelf besmet raken als hij zijn hand naar de mond, neus of ogen brengt. Deze mechanismen verklaren de welbekende aanbevelingen zoals afstand houden, een mondmasker dragen, en handen wassen. Op drukbezochte plekken komt daar het regelmatig ontsmetten van oppervlakken bij. Aerosols zijn een controversiëler onderwerp. Ze zijn opgebouwd uit druppeltjes kleiner dan 5 micron of - nadat de speekseldruppeltjes opgedroogd zijn - uit zuivere viruspartikels. Door die kleinere afmetingen kunnen aerosols zich over een grotere afstand verspreiden en blijven ze langer (verschillende uren) in de omgevingslucht aanwezig. Van sommige virusinfecties, zoals mazelen en varicella, is duidelijk geweten dat ze door aerosols worden overgedragen. Is dat ook het geval met het SARS-CoV-2? De vraag is relevant, want ze verwijst naar het potentiële nut van goede verluchting. In een recente update van wetenschappelijke gegevens (5 oktober) concludeert de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dat transmissie door aerosols waarschijnlijk wel optreedt bij covid-19, zij het minder frequent dan bij een ziekte zoals mazelen. Volgens de CDC gebeurt transmissie van het SARS-CoV-2 door aerosols onder andere als mensen in een besloten ruimte worden blootgesteld aan een geïnfecteerde persoon, die nog aanwezig is of het lokaal juist verlaten heeft. Ook onvoldoende verluchting wordt als een factor aangehaald (4). Een advies van Sciensano gaat in dezelfde richting. Omdat er geen sluitend bewijs van overdracht door aerosols bestaat, beveelt het Belgische onderzoeksinstituut aan het voorzorgsprincipe toe te passen. Verluchting kan aerosols verwijderen. Sciensano wijst er wel op dat sterke luchtstromen druppels over een grotere oppervlakte kunnen verspreiden. Daarom is het raadzaam lokalen voor kortere tijd te verluchten terwijl er niemand in aanwezig is (5).