...

Bij een handelshuur kunnen zowel de huurder als de verhuurder soms een herziening van de huurprijs vragen. Meer bepaald kan dat in de laatste drie maanden van elke driejarige periode. Om dat te kunnen doen, moet u als handelshuurder kunnen bewijzen dat de normale huurwaarde van het huurpand door nieuwe omstandigheden minstens 15% lager is dan de geldende (geïndexeerde) huurprijs. Deze nieuwe omstandigheden moeten onafhankelijk zijn van uw wil en moeten een voortdurend karakter hebben.Vraagt u om een dergelijke herziening en gaat de verhuurder niet akkoord, dan is het aan de vrederechter om een beslissing te nemen. Zolang de vrederechter geen beslissing nam moet de oude (bestaande) huurprijs betaald worden. De beslissing van de rechter zal vervolgens wel retroactief werken.Weet overigens dat het systeem ook omgekeerd kan werken. Ook de verhuurder kan op dezelfde momenten een verhoging van de huurprijs vragen als hij kan aantonen dat de normale huurwaarde van het huurpand door nieuwe omstandigheden minstens 15% hoger is dan de geldende (geïndexeerde) huurprijs.