Positief

...

+ Kennis van de sector gezondheidszorg+ Invoering concept huisapotheker+ Uitbouw medicatieschema+ Kwaliteitswet gestemd+ Verbod tabaksreclame op pakjes sigaretten+ Toekomstpact farmaceutische industrie+ Steun voor innoverende geneesmiddelen+ Horizon scanning voor terugbetaling geneesmiddelen+ Oprichting Sciensano+ Aanvang redesign overheidsadministraties (Riziv, FOD Volksgezondheid, FAGG)+ Nieuw elan voor eGezondheid 2.0- Concept huisapotheker brengt extra verplichtingen mee- Daling van financiële middelen apothekers (door margedaling, concurrentie van online verkoop, medische hulpmiddelen in de supermarkt)- Verplaatsingen en sluiting van apotheken- Dure en ontoereikende apotheeksoftware- Lineaire besparingen- Geen nationale gezondheidsdoelstellingen- Schrapping van terugbetalingen ten koste van bepaalde patiënten- Hoog aantal niet-beschikbare geneesmiddelen- Veiligheid zorgverstrekkers niet verhoogd- Te veel silo-denken, te weinig aandacht voor preventie- Te weinig ondersteuning van nieuwe technologieën- Gebrek aan transparantie, weinig overleg- 2,1 miljard besparingen in de zorgsector