...

Een apotheek runnen lijkt niet langer een droom. Net als andere beroepen in de gezondheidszorg kampen apothekers met een tanende aantrekkelijkheid. De APB-werk groep die zich over deze kwestie buigt, is onlangs opgesplitst in vier subgroepen die zich specifiek richten op jongeren vóór de universiteit, studenten farmacie, pas afgestudeerden, en ten slotte apothekers die al enkele jaren hun beroep uitoefenen. "De eerste groep richt zich op jongeren voordat ze aan de universiteit beginnen", legt Nicolas Echement van de APB uit. "Hoe kunnen we hen bewust maken van het beroep van apotheker en hoe kunnen we het voor hen aantrekkelijk maken? We richten ons op de vijfde en zesde klas van de middelbare school, maar we bekijken ook wat we op de basisschool kunnen doen. Het idee is om kinderen meer bewust te maken van de beroepen in de gezondheidszorg in het algemeen, om hen iets uit te leggen over de gezondheidsberoepen die aan het veranderen zijn, en om hen los te maken van vooroordelen. Het idee zou zijn om materiaal aan te bieden aan leerkrachten van lagere scholen om als spel te gebruiken, gedurende een uur of een middag, om de beroepen in de gezondheidszorg te promoten: verpleegkundigen, artsen, apothekers, enz." De tweede groep is gericht op studenten van de faculteit Farmacie. Bedoeling is om in samenwerking met de universiteiten te werken aan de aantrekkelijkheid van het beroep en meer bepaald dat van officina-apotheker. De derde pijler zijn jonge afgestudeerde apothekers. "Hier hebben we een probleem vastgesteld: er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het beeld dat ze op de universiteit hebben van het beroep van apotheker en de realiteit die ze tijdens hun stages ervaren. Ik denk dat dit een belangrijk punt is om te onderzoeken. Voor deze groep hebben we goede feedback van alle universiteiten, die zich terdege bewust zijn van het probleem. In feite waren zij het die ons in staat stelden om deze kloof tussen de visie op de universiteit en de praktische visie op de stage op te sporen." "Het is duidelijk dat we moeten samenwerken met de universiteiten. We moeten nu de bron van deze discrepantie vaststellen: is het het beeld dat de universiteit geeft, of houdt het verband met het huidige beroep van apotheker, dat zeer veeleisend is geworden en evolueert door de nieuwe diensten die wij aanbieden? Dat alles vereist een vorm van aanpassing die onze leden misschien nog niet hebben kunnen doorvoeren...", stipt Nicolas Echement aan. Met dat in het achterhoofd zou het idee zijn om het voorlopig rustiger aan te doen. "We willen het komende jaar geen nieuwe diensten opstarten, maar wat er al is, verankeren en stabiliseren: de huisapotheker opnieuw promoten en de behoeften met betrekking tot deze specifieke dienst in kaart brengen, niet alleen om er een formaliteit van te maken, maar echt een daad van farmaceutische zorg met een duidelijke meerwaarde voor de patiënt. De komst van het GGG COPD staat wel nog steeds gepland voor het vierde kwartaal van 2023." De vierde groep ten slotte keek naar de eerste jaren van de beroepspraktijk. "Het is interessant omdat het een globaal beeld is: we vonden dat sommige mensen na vijf à zes jaar de farmacie verlieten en van richting veranderden. We moeten er dus voor zorgen dat het beroep van apotheker aantrekkelijk blijft voor mensen die al enkele jaren aan de slag zijn. Het is een langetermijnproject." De groepen hebben intussen hun eerste reflecties gebundeld. "Er worden heel wat pistes verkend en we gaan proberen een zo breed mogelijke strategie uit te werken", legt Nicolas Echement uit. "We willen zoveel mogelijk ideeën verzamelen over hoe we beroepen in de gezondheidszorg aantrekkelijker kunnen maken, want het personeelstekort treft niet alleen apothekers." Het idee is om vervolgens experts uit te nodigen. "In de groepen over het lager en middelbaar onderwijs zullen bijvoorbeeld vertegenwoordigers uit het onderwijs zitten en mensen die gewend zijn om animaties of bordspellen voor kinderen te ontwerpen. Zij zijn niet ons publiek, dus we komen met ideeën en moeten dan partners vinden om ze te ontwikkelen." Wat de timing betreft, die is niet helemaal duidelijk: "In feite hadden we in het begin moeite om de problemen te identificeren", zegt hij. "We weten dat er steeds minder apothekers op de markt zijn, maar we weten niet precies hoe dat komt. Op universitair niveau lijken er altijd evenveel apothekers af te studeren."Dat staat in schril contrast met de situatie in Frankrijk, waar al enkele jaren een tekort is aan apothekerskandidaten. En de situatie wordt alleen maar erger: aan het begin van het academiejaar 2022 waren er nog 1.100 plaatsen leeg in de faculteit Farmacie, wat neerkomt op 27% van het totaal in Frankrijk. Deze cijfers hebben de professionals in de sector niet onberoerd gelaten. Sinds december werkt de Ordre National des Pharmaciens actief aan deze kwestie, met name om de toegang tot gezondheidsstudies, en met name tot studies farmacie, te verbeteren, alsook aan een communicatiecampagne om het bewustzijn van de volksgezondheidsopdrachten van apothekers te vergroten,...