...

"Brussel is een commercieel centrum, er wonen veel mensen en er is een grote flux van werknemers. Zij werken in de hoofdstad maar wonen er niet. Op weg naar huis of over de middag springen ze al eens een apotheek in de buurt van het werk binnen. Dat alles verklaart de grotere tewerkstelling in de apotheken daar", legt APB-ondervoorzitter Lieven Zwaenepoel uit. Naast een aantal grotere zaken zijn er volgens hem evenwel ook nog heel wat kleinere apotheken actief in de hoofdstad. Zwaenepoel beaamt de vervrouwelijking van het beroep en benadrukt het belang van de tewerkstelling. "Op de ICT-sector na zijn apothekers de belangrijkste werkgevers onder de vrije beroepsbeoefenaars. In de Belgische officina's werken circa 11.000 apothekers, in totaal gaat het over 18.000 werknemers. Tel daarbij nog het aantal toeleveranciers... De cijfers zetten de online apotheken ook in perspectief. Men maakt zich daar disproportioneel veel zorgen over, dat gaat over bijvoorbeeld 150 werknemers."Positief vindt de APB-topman dat - ondanks de huidige onzekerheden, veranderingen en het dalende aantal apotheken - er toch nog steeds heel wat starters zijn. Waarbij hij de gepensioneerde beginners zoals ze uit de FVB-statistieken naar voren komen buiten beschouwing laat."Het gaat allicht vooral over mensen die vroeger in een eenmanszaak werkten en na hun pensioen de apotheek in een vennootschap onderbrengen", verklaart Lieven Zwaenepoel. "Goed nieuws is het dat het aantal starters hoger ligt dan het aantal stoppers. Officina-apotheken trekken dus nog steeds jonge, geïnteresseerde ondernemers aan."