...

Apothekers, verpleegkundigen en kinesisten worden almaar vaker geconfronteerd met valpartijen bij thuiswonende ouderen. Een derde van de thuiswonende 65-plussers valt minstens één keer per jaar en het gevolg is vaak een opname in een woonzorgcentrum. Dat staat haaks op het gegeven dat mensen liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen.Samen met een verpleegkundige en een kinesist werkte Ilse Smets een multidisciplinair traject valpreventie uit. Doel is het aantal valincidenten terug te dringen, zodat de patiënt langer in zijn thuissituatie kan blijven. Zowel voor de patiënt als voor de ziekteverzekering levert dat een enorme besparing op.Omdat sommige geneesmiddelen, zoals benzodiazepines, het valrisico verhogen, is het nuttig dat de huisapotheker het medicatieschema van een grote groep thuiswonende ouderen zorgvuldig beheert. Oudere patiënten kunnen langer op een veilige manier thuis blijven wonen, als de huisapotheker het medicatieschema gestructureerd nakijkt op geneesmiddelen die het valrisico verhogen.Vermits ook andere zorgverleners met dezelfde problemen te kampen hebben, is samenwerking tussen verschillende disciplines een duidelijke meerwaarde. De huisapotheker werkt hier nauw samen met de verpleegkundige en de kinesist. De verpleegkundige geeft advies over risicogedrag, mogelijke hulpmiddelen, aanpassing van de leefruimte, problemen met het zicht, gewijzigde situaties of toegenomen valrisico bij de patiënt. Hij bepaalt ook het tienjarige fractuurrisico. De kinesist neemt bij de patiënt drie valtests af, die het valrisico objectiveren en richtinggevend zijn voor de opmaak van een kinebehandelschema.De bevindingen van de drie zorgverleners samen worden verwerkt in een rapport, dat besproken wordt tijdens een multidisciplinair overleg met de huisarts, de patiënt, de familie en de eventuele mantelzorger. Door dat interdisciplinair maatwerk kan het valrisico van de patiënt ernstig worden teruggedrongen. Het project is in volle ontwikkeling en kan als voorbeeld dienen voor andere praktijken die willen samenwerken over de eigen beroepsgrenzen heen.