...

Zegt Emmanuel Vanderhaegen, senior director & general manager IQVIA Belgium & Luxembourg. "Wereldwijd", zo steekt hij van wal, "genieten we vooral bekendheid als Clinical Research Organisation. We zijn bovendien veel meer dan dat, dankzij onze voortdurende innovatie. Door datacapaciteit en -analyse, technologie, knowhow en expertise in consulting te combineren, brengen we onze partners naar de volgende stap." Het Amerikaanse bedrijf sluit ook aan bij Europese programma's zoals HaDEA (European Health and digital Executive Agency) dat zich vooral op kankeronderzoek richt. "Data-analyse, expertise en technologie faciliteren innovatie op een duurzame manier zodat patiënten, met respect voor de privacy, sneller toegang krijgen tot innovatieve geneesmiddelen. Zo krijgt de juiste persoon op het juiste moment tegen de juiste prijs de juiste medicatie", legt Vanderhaegen uit. Volgens senior director external relations & healthcare Lisbeth Van Eeckhoudt zet IQVIA België fel in op het faciliteren van primary use en secondary use van healthdata. "In de Belgische ziekenhuizen leveren we bijvoorbeeld technologie-oplossingen om klinische gegevens uit het EPD om te zetten in een gestandaardiseerd datamodel dat research faciliteert over de grenzen heen. Met Oxford University en Erasmus Rotterdam trekt IQVIA het Darwinprogramma (Data Analysis and Real World Interrogation Network) dat studies inzake farmacovigilantie faciliteert. Daarnaast werden recent onze expertise en data bijvoorbeeld ook nog aangewend voor een studie over benzodiazepines." Wereldwijd stelt IQVIA circa 88.000 mensen tewerk, van wie 760 in ons land. Emmanuel Vanderhaegen: "Door acquisities groeien we sterk. Momenteel heeft België 70 vacatures waarvan 50 voor klinische studies en 20 in consultancy voor zowel de life sciences industrie als ziekenhuizen. We hanteren een 360° approach. We bieden de klant een oplossing aan, een combinatie van methodologieën, data- en adviescomponenten. De stakeholders vragen ook onze mening en verwachten dat we innoveren." Recent nam IQVIA onder meer Omni Care Consult (OCC) over, een 20-tal mensen met heel diverse expertise, gespecialiseerd in strategische consulting voor ziekenhuizen. Lisbeth Van Eeckhoudt: "OCC begeleidt ziekenhuizen bijvoorbeeld om hun operatiekwartier efficiënter te organiseren, om logistieke of supply chain-problemen op te lossen of om hen te begeleiden bij een nieuwbouw. In het verdere groeiproces zetten we sterk in op de uitbouw van innovatieve data-expertise, in combinatie met consulting en ondersteuning." Na de overname telt de healthcare-divisie van IQVIA een 60-tal mensen. Ze biedt een zeer breed ziekenhuisaanbod aan. "Specifiek", legt Van Eeckhoudt uit, "zetten we fel in op het bewaren van de leidende positie van België in het domein van klinische studies, en evenzeer op real world evidence studies. We bieden ziekenhuizen technologie-oplossingen aan om met deze data aan de slag te kunnen gaan. Zo brengen we alle relevante klinische informatie samen met administratieve data in één data warehouse omgeving, die het ziekenhuis kan inzetten voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld het opzetten van operationele kwaliteitsindicatoren, efficiëntiewinsten, value-based healthcare of wetenschappelijk onderzoek." Een deel van deze technologie-oplossing is gebaseerd op Natural Language Processing (NLP), algoritmen en artificiële intelligentie. Van Eeckhoudt: "Vaak weet een arts bijvoorbeeld niet goed of zijn patiënt aan een 'zeldzame ziekte' lijdt. De symptomen zijn dikwijls verspreid en aspecifiek. Via een zoekopdracht verfijnt de tool CTcue (een soort zoekmachine op het EPD) de data steeds verder op een bepaalde patiëntenpopulatie, tot er een selectie aan patiënten overblijft die aan de criteria voldoen. Zij worden dan specifiek op de aandoening getest en worden indien nodig verder correct opgevolgd." Momenteel zijn in België nog steeds 20% van de bedden gesloten wegens personeelstekorten. We kunnen daarop ingrijpen door de variabiliteit tussen vraag en aanbod van zorg controleerbaar te maken. Dat gebeurt met de oplossing 'IQVIA Health Flow', legt Lisbeth Van Eeckhoudt uit. "Ter illustratie. Meer dan 80% van de activiteit op spoed is te voorspellen en te plannen op basis van de patiënten en activiteiten van de voorbije jaren. Het algoritme neemt ook factoren zoals demografie predictief mee. Het traint zichzelf en wordt dus steeds accurater. De tool voorziet ook een simulatie. We stellen zo technologie ter beschikking maar begeleiden de ziekenhuizen ook. Hoe maken we zorg efficiënter en kwalitatief beter? Dit zijn op maat van de Belgische ziekenhuizen ontwikkelde tools. Andere landen zoals Zwitserland, het VK, Frankrijk, Spanje en Italië zijn wel zeer geïnteresseerd." Emmanuel Vanderhaegen: "Belgische innovaties internationaliseren we in ons netwerk van meer dan 100 landen. IQVIA beschikt over platformen om technologie te delen. We promoten dat actief bij buitenlandse stakeholders, het zorgt voor toegevoegde waarde. Anderen kijken naar ons. België heeft veel innovaties en groeit. Binnen Noord-Europa zijn we een echte innovator."