...

De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat wereldwijd meer dan 430 miljoen mensen aan invaliderend gehoorverlies lijden. Dit cijfer kan nog verder stijgen, zoals blijkt uit een studie die eind vorig jaar werd gepubliceerd in BMJ Global Health. De auteurs ramen het globale aantal adolescenten en jongvolwassenen dat het risico loopt om gehoorverlies te krijgen tussen 670 miljoen en 1,35 miljard. Blootstelling aan sterke geluiden beschadigt de haarcellen van het binnenoor en de zenuwvezels van het gehoorsysteem, zodat voorbijgaand of blijvend gehoorverlies kan optreden. De schade aan het gehoorsysteem kan geleidelijk ontstaan, zodat ze niet meteen opgemerkt wordt. Gehoorstoornissen hebben een belangrijke weerslag op gezondheid en welzijn, ongeacht of het gaat om oorsuizen, dan wel om een afname van de gehoorscherpte. De recente meta-analyse verwijst naar twee belangrijke soorten recreatieve blootstelling aan lawaai: het gebruik van individuele audiotools (smartphone, mp3-lezer,...) en het bezoeken van evenementen waar lawaai heerst (concertzalen, bars, clubs,...). Het risico op gehoorverlies wordt bepaald door verschillende factoren: de intensiteit van het geluid, de duur van de blootstelling aan het geluid en hoe vaak dat voorkomt. De studie gaat ervan uit dat een blootstelling van 80 decibel (dB) gedurende 40 uur per week de maximale aanvaardbare limiet betekent, en dat iedere toevoeging van 3 dB boven 80 dB de maximale aanvaardbare blootstellingsperiode halveert. Dat betekent dat de maximale aanvaardbare blootstelling aan een geluid van 92 dB wordt teruggebracht naar 2,5 uur per week, en dat de limiet naar 38 minuten gaat voor een geluid van 98 dB, en naar slechts 19 minuten voor een geluid van 101 dB. Dat terwijl gebruikers van individuele audiotools vaak volumes tot 105 dB kiezen, en de geluidssterkte in recreatieve ruimten schommelt tussen 104 en 112 dB. De maximaal toelaat- bare niveaus voor zeer korte perioden worden daarbij overschreden. Om de prevalentie van risicogedrag met geluid bij adolescenten en jongvolwassenen te evalueren, zijn onderzoekers uitgegaan van 33 studies gepubliceerd tussen 2000 en 2021 in 20 landen. De studies registreerden het gebruik van individuele audiotools, alsook wat er gebeurde in lawaaierige omgevingen. Al deze onderzoeken richtten zich minstens gedeeltelijk op jongeren tussen 12 en 34 jaar, in totaal goed voor iets meer dan 19.000 deelnemers. In de meta-analyse werd risicogebruik gedefinieerd als het overschrijden van een intensiteitsdrempel van 80 dB gedurende 40 uur per week. De gegevensanalyse wijst uit dat het risicovol gebruik van individuele audiotools en het risicovolle bezoek aan lawaaierige evenementen plaatsvindt met een prevalentie van respectievelijk 24% en 48% in de leeftijdsgroep van 12-34 jaar. Omgerekend gaat het hier over aantallen tussen 670 miljoen en 1,35 miljard jongeren die wereldwijd het risico lopen om op te prille leeftijd hardhorig te worden. In 2021 had de Wereldgezondheidsorganisatie al voorspeld dat een op de vier personen in de wereld tegen 2050 gehoorproblemen zal hebben. In maart 2022 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie bovendien aanbevelingen om gehoorproblemen te voorkomen bij personen die evenementen zouden bijwonen, bijvoorbeeld in concertzalen. De aanbevelingen pleiten voor een reductie van de intensiteit en de duur van de blootstelling, alsook voor een betere registratie van de geluidsniveaus waarmee mensen in contact komen. Ze verwijzen naar het nut van oorbeschermers en het opsporen van vroegtijdige aanwijzingen voor gehoorschade, zoals oorsuizen en een verstoord begrip van spraak in aanwezigheid van achtergrondgeluid. Lauren Dillard, hoofdonderzoekster van de studie, geeft een praktische aanwijzing: als iemand na het gebruik van een koptelefoon of het bijwonen van een concert oorsuizen heeft, dan mag men erop vertrouwen dat de muziek te luid stond.