Narcolepsie

...

Hoewel een medicamenteuze behandeling vaak nodig is, kan een leefstijlaanpassing positieve effecten hebben. Zo wordt aangeraden om een regelmatig leven te leiden met vaste slaap- en waaktijden. Geplande dutjes (< 20 min) kunnen kortdurend slaperigheid overdag verminderen en voor betere prestaties zorgen. De optimale frequentie, duur en tijdstip van dutjes dient individueel vastgelegd te worden. Voorts kan het vermijden van (grote hoeveelheden) koolhydraten soms soelaas brengen. Alcohol en drugs kunnen de symptomen verergeren en zouden beter vermeden worden. Tenslotte heeft regelmatige beweging vaak positieve effecten op het welbevinden van de patiënt (4, 9). Ook bij RLS wordt aangeraden overdag voldoende te bewegen, want een zittende leefstijl kan RLS-klachten verergeren. Daarnaast blijken koffie, alcohol en nicotine niet enkel een negatief effect te hebben op de slaap in zijn geheel, maar is er ook een negatief verband aangetoond tussen deze factoren en RLS (4). Wat betreft OSA, is obesitas de enige risicofactor die verholpen kan worden. Het is reeds aangetoond dat OSA minder ernstig wordt na gewichtsverlies (5).