...

1. Toen ik in 2012 uit het beroep stapte, had ik 30 jaar apothekerswerk op mijn conto. Ik blijf dat dus van heel dichtbij volgen. Apothekers horen in elk geval tot de eerste lijn in de gezondheidszorg. In de organisatie van de gezondheidszorg blijft het heel belangrijk dat wij altijd open blijven staan voor onze patiënten, hen rechtstreeks kunnen helpen en raad kunnen geven, waar dat nodig is. Die zorgfunctie zal de volgende jaren alleen maar belangrijker worden en de bovenhand halen op het zakelijke. De apotheker heeft een vertrouwensfunctie gecreëerd met de patiënten en moet die vrijwaren. Wie geneesmiddelen koopt via een webshop of bij een groothandel, kan toch geen vertrouwensrelatie opbouwen?2. De onbeschikbaarheid van geneesmiddelen staat zeker op de agenda, maar Europa heeft niet op alle oorzaken voor die tekorten een impact. Bij een tekort aan grondstoffen of een contaminatie bij een farmabedrijf gaat het om overmacht, maar we kunnen wel richtlijnen uitvaardigen, als we onevenwichten of onregelmatigheden zien bij de distributie van geneesmiddelen over de lidstaten. Al blijft het wel nog altijd de bevoegdheid van de lidstaten zelf.In Europa zijn we redelijk goed voorbereid op de Brexit. En dat geldt ook voor de farmaceutische wereld. Er zullen misschien enkele problemen opduiken voor medicatie met een korte vervaldatum, waarvan je geen voorraad kunt aanleggen. Maar ik denk dat het Verenigd Koninkrijk met veel meer problemen te kampen zal krijgen.3. Ik vind het concept van de huisapotheker heel positief. Om een vertrouwensrelatie op te bouwen heb je eerst en vooral een huisapotheker nodig. Wie shopt tussen verschillende apotheken, kan gewoonweg geen vertrouwensrelatie opbouwen. Ik vind het ook heel belangrijk dat één apotheker zich echt bezighoudt met uw dossier en effectief kan zien waar er iets misloopt, waar de verkeerde medicatie wordt gebruikt of waar er te veel of te weinig medicatie wordt gebruikt.Dertig jaar ervaring als apotheker vergeet je niet. Ik vind dat Europa nog altijd te weinig aandacht heeft voor gezondheidszorg. We moeten nog veel meer leren van elkaar en heel Europa stimuleren om tot een goede volksgezondheid te komen. Anders worden de breuklijnen tussen oost en west en tussen noord en zuid alleen maar groter. Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten naar elkaar toegroeien door van elkaar te leren en wederzijds kennis uit te wisselen.Ik wil me vooral toeleggen op kanker en de screening van kanker. En voorts wil ik mij blijven inzetten voor het apothekersberoep op Europees niveau.