...

La Grande Pharmacie geldt als een instituut in de Vurige Stede. De apotheek bestaat sinds 1912, zo blijkt uit de schaarse historische gegevens die Eloïse Devillers, commercieel directrice van de nieuwe eigenaar VPharma, ons kan meegeven. "We weten enkel dat dit voordien een woonhuis was. De eerste apotheker heeft aanpassingen doorgevoerd om er een officina van te maken." Pascal Esposito, die de apotheek sinds 1996 runt, verwijst naar enkele oude foto's in een boek over het Luikse apotheekwezen van professor Angenot. "In de loop van de decennia heeft men van de massieve toog meerdere balies gemaakt, zodat verschillende klanten tegelijk konden worden geholpen. Ikzelf herinner me nog dat ik hier met mijn grootmoeder al kwam", weet hij nog te vertellen - alvorens hij wordt opgeëist door klanten en vergaderingen. Mevrouw Devillers neemt over. "Bemerk hoe het hier een constante va et vient is van klanten en passanten. Ook toeristen komen geregeld over de vloer. Pascal vertelde me dat onze apotheek net omwille van het unieke interieur is opgenomen in een van de toeristische wandelingen in de stad. Ik heb nog eens met de dienst Erfgoed gebeld. Eigenlijk weten we weinig of niets over welke artiesten of vaklui het meubilair, de glazen luifel, het beschilderd glas of de elementen van de verlichting hebben gemaakt. Het oogt art nouveau of althans begin 20ste eeuw, maar zelfs dat weten we niet met zekerheid." Jammer, maar het geheel en de vele details nodigen uit om je even neer te vleien en de sfeer van deze grande pharmacie ten volle in je op te nemen. "Ik vind dat het geheel rust uitstraalt", laat mijn gelegenheidsgids zich ontvallen. We kunnen het alleen beamen. Dat De Apotheker vandaag bericht ver deze Luikse apotheek heeft alles te maken met de media-aandacht die de verkoop annex bescherming van La Grande Pharmacie heeft gegenereerd. Dat behoeft uitleg. Tot voor kort maakte deze historische apotheek deel uit van een Luikse groep: Pharmaciens Unis. Na het faillissement van die groep heeft Vpharma uit Verviers de apotheken, inclusief dit historische pand, overgenomen. En dat laatste heeft de lokale overheid gealarmeerd: men vreesde dat in het kader van de overname het interieur zou worden ontmanteld - vandaar dat in allerijl de Waalse minister van Erfgoed is ingeschakeld. In het beschermingsbesluit (als opstap naar een eventuele erkenning als monument) lezen we onder meer: 'Het meubilair van de apotheek, dat dateert van het begin van de 20ste eeuw, heeft steeds zijn oorspronkelijke functie behouden. Dat maakt van La Grande Pharmacie een van de weinige oude apotheken waar het decor en meubilair nog een homogeen geheel vormen. In die zin vormt het een belangrijke getuigenis van de geschiedenis van het farmaceutische beroep.' "Ik begrijp de vrees van de stad en erfgoeddiensten", stelt de marketingdirectrice. "Het is jammer dat we vooraf niet even hebben kunnen overleggen. La Grande Pharmacie vloekt inderdaad met de inrichting van moderne apotheken. Maar zo'n historische officina moet je gewoon bewaren. Wij staan met andere woorden positief tegenover de vraag van de stad Luik om het interieur en patrimonium te beschermen", verduidelijkt ze. La Grande Pharmacie was de laatste apotheek van de Pharmaciens Unis die door VPharma is overgenomen. Maar wie is VPharma? Eloïse Devillers: "Wij zijn een groep uit de regio Verviers. We benadrukken die lokale verankering graag. Ons personeel in de 48 dorps- en stadsofficina's in het Luikse en het arrondissement Verviers komt allemaal uit de streek. In totaal stellen we zo'n 350 mensen tewerk." Onder hen dus ook de apothekers en apothekersassistenten die in de Luikse vestigingen van de Pharmaciens Unis werkzaam waren? "Ja. Wij vonden het belangrijk dat we die jobs hebben kunnen redden en het personeel zekerheid kunnen bieden. We ambiëren geen revolutie met de overname, maar we willen veeleer de officina's een nieuwe dynamiek geven." Op het vlak van de informatica bijvoorbeeld, maar ook door discreet schermen en andere moderne elementen in deze oude apotheek te introduceren, klinkt het. "Maar dat betekent helemaal niet dat we de huisbereide medicamenten waarvoor we bekend zijn, niet meer gaan maken", geeft apotheker Esposito nog mee. "Operazangers komen hier bijvoorbeeld om een fles Gargarisme des artistes als ze stemproblemen hebben. En ook onze hand- en huidcrème Bellis is welbekend." "We hebben ook La Grand Bandagisterie hierboven nieuw leven ingeblazen", vult mevrouw Devillers aan. "We willen aan de zorgnoden van klanten in onze apotheken kunnen beantwoorden door hen een breed gamma aan producten en diensten, in dit geval dus ook orthopedie en optica, aan te bieden."