...

"Het gebruik van benzodiazepines is vaak ongeschikt wat dosis en duur betreft en vormt een probleem voor de volksgezondheid. Bovendien hebben we de economische gevolgen gezien van de ongewenste effecten van dit soort consumptie, met name valpartijen onder ouderen of verkeersongevallen", zei Alain Chaspierre, directeur van de wetenschappelijke vereniging van Franstalige apothekers (SSPF). "We hebben voorlichtingscampagnes gehouden voor het grote publiek en de zorgverleners, en het FAGG heeft erop aangedrongen dat de industrie kleine verpakkingen zou voorzien... Tussen 2016 en 2019 was er een lichte daling van 9% in het gemiddelde dagelijkse gebruik van benzodiazepine receptoragonisten (BZRA) in de algemene bevolking, maar in België blijft het gebruik bij de hoogste in Europa." Daarom bereidt het Riziv voor het derde kwartaal van 2022 de terugbetaling voor van benzodiazepineontwenning in magistrale bereiding. Waarom slikt iemand een benzodiazepine? "Als het gebruik enkel in de context van slapeloosheid past, door gewoonte, dan is er een belang bij ontwenning voor 18-64-jarigen. Het Riziv voerde een haalbaarheidsanalyse uit omdat verschillende studies een hoger slaagpercentage hebben aangetoond met een afbouwplan dan zonder. In Canada is een slaagpercentage van 40 tot 60% aangetoond bij zowel opgenomen als niet-opgenomen patiënten. De geleidelijke vermindering van de dosis door het voorschrijven van een capsulepreparaat maakt een geïndividualiseerde aanpak mogelijk naar gelang van de typologie van de patiënt." "Uit alle studies blijkt dat de behandelend arts de belangrijkste schakel is bij het opstarten van dit ontwenningsprogramma. Het is de arts die het ontwenningsplan in modules (10 capsules) voorschrijft. Een afbouwperiode van vier tot tien weken (max. 60 dagen) wordt aanbevolen, tijdens dewelke de dosis geleidelijk kan worden verminderd, idealiter uitgaande van het geneesmiddel dat de patiënt inneemt. De vier meest gebruikte benzodiazepines in België zijn beschikbaar als grondstof, waardoor ze in magistrale vorm kunnen worden bereid. Voor de andere kunnen de tabletten worden vermalen tot capsules." "De vraag rees of diazepam kon dienen als basis voor het ontwenningsplan, omdat het mogelijk maakte de doses te verlagen met behoud van een lange werkingsduur, maar het is gebleken dat dit niet interessant is en dat het ongewenste effecten genereert als gevolg van het aanhouden van het effect van diazepam gedurende de dag. Uit studies blijkt ook de behoefte aan psychologische ondersteuning, vooral bij degenen die een veel hogere dosis innemen dan de aanbevolen therapeutische dosis." "Het Riziv schat dat jaarlijks 19.300 patiënten in aanmerking komen voor ontwenning, met een kostprijs van 2,6 miljoen euro. Uit een farmaco-economische analyse blijkt dat de investering na 19 maanden is terugverdiend. De besparingen op het aantal valpartijen, enz. zullen het mogelijk maken de kosten van deze dienst grotendeels terug te verdienen", aldus Alain Chaspierre. Het Riziv stelt elk jaar een budget van een miljoen euro ter beschikking voor de organisatie van medisch-farmaceutisch overleg (MFO). Elk goedgekeurd project van een plaatselijke arts of apotheker ontvangt een financiële steun van maximaal 2.500 euro: 500 euro na goedkeuring van het project, 500 euro om een facilitator te betalen, 750 euro voor het verslag van de bijeenkomst en 750 euro voor het evaluatieverslag waaruit blijkt dat de gedane aanbevelingen effect hebben gesorteerd. "Wij merken echter dat er aan Franstalige zijde zeer weinig bijeenkomsten worden georganiseerd", betreurt Chaspierre. "We moeten gebruik maken van de MFO's, die bijvoorbeeld het bewustzijn kunnen vergroten van belangrijke boodschappen die niet altijd worden gegeven op het moment van de eerste verstrekking. Voor artsen en apothekers is een belangrijke rol weggelegd: door samen te werken kunnen zij optreden op het gebied van polymedicatie, gezondheidsvaardigheden, therapietrouw en autonomie aanmoedigen", benadrukt hij.