...

"Wetenschappelijk is België wereldtop", stelde premier De Croo in zijn openingsspeech op de druk bijgewoonde academische zitting ter gelegenheid van de uitreiking. "Galenusprijswinnaars zijn geknipte personen om te tonen wat we kunnen en jongeren te motiveren en te inspireren. Intellect is onze enige grondstof en 'hard sciences' bieden een enorme toegevoegde waarde. Voor ons land maakt dat het verschil." De Galenusprijzen zijn een initiatief van Roularta HealthCare, uitgever van De Apotheker en Artsenkrant. De Croo verwees naar de recent voorgestelde strategie 'Embracing Openness' waarmee België zijn troeven in de verf zet: open voor innovatie en partnerships, diversiteit, meertaligheid, een land waar mensen en culturen elkaar ontmoeten. "België staat aan de top inzake life sciences. Internationale farmabedrijven zijn hier actief omdat we goed zijn, het juiste talent aantrekken en een attractieve fiscaliteit hebben. We zijn sterk en willen dat blijven", dixit de premier. Om aan de top te blijven, werkte de regering een vijfpolige strategie uit. Op een planmatige manier talent aantrekken, is daarvan een eerste element. Waaraan heeft ons land nu en over vijf à tien jaar nood? Ten tweede formuleert men antwoorden op bezwaren tegen het delen van (gevoelige) gezondheidsdata. "Vaak komen ze van mensen die er ver vanaf staan. Chronische patiënten daarentegen smeken om informatie te delen met onderzoekscentra. De wettelijke basis voor een Health Data Agency dat de vele data uit ons decentraal systeem centraliseert, werd al in maart gelegd", zei De Croo. Ten derde hanteert België een strategie van (inter)nationale samenwerking. De administratie lanceerde bijvoorbeeld een proefproject om de samenwerking tussen industrie en UZ's inzake klinische proeven te verbeteren. Het vierde domein gaat over de hele waardeketen. "België speelt in alle domeinen daarvan een belangrijke rol maar innovatie vertaalt zich onvoldoende naar de patiënten toe. Nieuwe medicijnen zijn toegankelijk in het buitenland maar niet bij ons. Daarom werken we aan een vernieuwing van de terugbetalingsprocedures." De vijfde pool tot slot is het stimuleren van innovatie via 'zandbakken': regelluwe omgevingen om te experimenteren op het vlak van bijvoorbeeld nanotechnologie. Tot slot wil De Croo dat niet enkel grote bedrijven maar ook KMO's vlot toegang krijgen tot de onderzoeks- en universitaire centra. En vooral in 'hard sciences' moet het onderwijs weer aansluiten bij de wereldtop. Het bekroonde geneesmiddel Vyvgart®is een first-in-class antilichaamfragment met een innovatief en doelgericht werkingsmechanisme, ontwikkeld door het Belgisch biotech argenx. Vyvgart®werd specifiek ontworpen om de neonatale Fc-receptor te blokkeren. Voor patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG), een zeldzame auto-immuunziekte gekenmerkt door ernstige spierzwakte, biedt het geneesmiddel een belangrijk antwoord.Professor Abhishek Garg (KU Leuven) won de Galenusprijs voor farmacologie met zijn onderzoek in het domein van de kankerimmunotherapie. Immunotherapie stelt het eigen immuunsysteem in staat om de ziekte te bestrijden. Uniek aan het onderzoek van Abhishek Garg is de benadering om prognostische/predictieve of FD biomarkers te gebruiken. Zo worden innovatieve proof-of-mechanism/concept rond de farmacologie van immunotherapie bij patiënten aan het licht gebracht. Daarmee biedt het onderzoek van Garg een antwoord op een van de grootste onvervulde behoeften in de immuno-oncologie.