...

Dat blijkt uit een analyse van het apothekenlandschap door Sirius Insight. In 2017 realiseerde dat Belgische bedrijf gespecialiseerd in geomarketing een eerste studie over de spreiding van en het aantal apotheken in België. In maart 2019 volgde een update, waarvan de resultaten nu bekend zijn.De vergelijking levert een aantal interessante vaststellingen op. Zo is er globaal een daling van het aantal actieve apotheken: van 4.943 in 2017 naar 4.870 nu. Het aantal 'tijdelijk gesloten' apotheken nam met liefst 29% toe (220 tegenover 170 twee jaar geleden). Vooral in de grote steden sluiten apotheken tijdelijk de deuren, met name in Brussel en Luik.Ook het totale aantal apotheken in ons land gaat achteruit: nog 5.090 in 2019 t.o.v. 5.113 in 2017.De concentratie aan apotheken daalt lichtjes van 4,39 naar 4,27 per 10.000 inwoners. Dat is te wijten aan een vermindering van het aantal apotheken, samen met een lichte bevolkingsgroei.Door de aangekondigde wijziging van het KB van 25 september 1974 over de opening en de verhuis van apotheken is er een aanzienlijke stijging merkbaar van het aantal aanvragen voor de verplaatsing van een apotheek. Het gaat dan om apothekers die hun activiteit wensen te verhuizen onder de huidige wetgeving. De voorbije tien jaar stijgt het aantal aanvragen bijna continu. Van 41 in 2009 piekte dat naar 129 in 2017. Uit de reeds beschikbare gegevens voor de twee eerste maanden van dit jaar blijkt dat deze tendens zich voortzet: er werden al 21 aanvragen ingediend, het hoogste aantal voor die periode in de voorbije tien jaar.Van de 5.113 apotheken uit 2017 verhuisden er 145 binnen dezelfde gemeente en heropenden er 11 hun apotheek in een andere gemeente. Dertig apotheken verdwenen als gevolg van een sluiting of een fusie.Gemiddeld verhuisden apotheken 750 meter binnen dezelfde gemeente en 10,3 km wanneer ze zich in een andere gemeente vestigden.