...

Internationaal neemt burn-out bij zorgprofessionals epidemische vormen aan, net als bij andere beroepsgroepen. De diagnose heeft niet alleen een impact op de zorgverstrekker zelf, maar eveneens op de zorg en de patiëntveiligheid. Bijna alle belangrijke internationale studies over burnout gaan over artsen en verpleegkundigen. Tot voor enkele jaren kwamen de apothekers haast niet in beeld. Terecht komt daar nu traag maar zeker verandering in.Welke cijfers en statistieken over burn-out bij apothekers zijn wel beschikbaar? Volgens Amerikaans onderzoek uit 2014 ervaart tweederde van de apothekers hun werklast als "hoog" tot "excessief hoog". Zo'n 45% is van mening dat die werklast een negatieve impact heeft op hun emotionele en mentale gezondheid. En de meest kwetsbare subgroep blijken duidelijk de officina-apothekers te zijn.Factoren die bij artsen en verpleegkundigen burn-out kunnen uitlokken, zullen meer en meer ook apothekers treffen. Zo is een van de perverse nevenwerkingen van digitalisering en gegevensdeling tussen zorgverstrekkers de stress die zorgverstrekkers ondervinden bij het up-to-date houden van de dossiers en de massale registratie van administratieve en medische gegevens. Nochtans zou dit hun werk moeten verlichten. Artsen ervaren deze trend echter als bijzonder stresserend. Op dit ogenblik lijken de apothekers hun farmaceutische dossiers onder controle te hebben, maar als ze in het kader van farmaceutische zorg met meer klinische gegevens zullen moeten rekening houden, is het een kwestie van tijd vooraleer die gegevensdeling nog meer burn-outs gaat triggeren. Naast de hierbovenvermelde factoren zoals een te hoge werklast en de digitaal-administratieve stress, spelen bij apothekers ook meer specifieke triggers een rol bij burn-out. Zowel apothekers die als bedienden werken als diegenen die een officina uitbaten, maken zich meer dan andere (para)medische beroepen zorgen over hun financiële verloning en toekomst. Zij zien de stijgende druk op de operationele kosten en de steeds dalende prijzen van geneesmiddelen. Hoewel officinaen ziekenhuisapothekers zich in de meeste landen verenigen in beroepsorganisaties, ervaren ze het community-gevoel veel minder dan andere zorgverstrekkers, die bijvoorbeeld samen in een ziekenhuis aan de slag zijn. Een officina-apotheker staat er in vele gevallen alleen voor, klinkt het vaak bij apothekers met een burn-out. En tot slot lijken heel wat apothekers ook ontevreden over hun werkplaats. Dat zal uiteraard vooral slaan op ziekenhuisapothekers, die vaak in kille stockageplaatsen aan de slag zijn, maar ook de niet-efficiënte en/of niet-aangepaste inrichting van een officina-apotheek wekt wrevel op bij apothekers die er werken.Niet alleen de apothekers zelf, maar ook de patiënten zijn ongerust over de gezondheidheid van diegenen die hen net met de beste zorg zouden moeten omringen, zoals de apothekers. Driekwart van de Amerikaanse bevolking maakt zich zorgen over zijn of haar arts/apotheker en is van mening dat zorgverstrekkers ook aan zichzelf moeten denken. De helft zegt dat ze een zorgprofessional niet met een lastige vraag willen opzadelen om de stress van die verstrekker niet onnodig te verhogen. Hoe dan ook is duidelijk dat én in het belang van de apothekers, én in het belang van de patiënten, meer onderzoek nodig zal zijn om het probleem van burn-out bij apothekers in kaart te brengen en te remediëren.