...

Als u het voorschot betaalde en de aannemer gaat voor hij aan de werken begint (of in de loop daarvan) failliet, dan riskeert u uw voorschot kwijt te zijn. De curator zal dan immers veelal beslissen om de werf niet verder te zetten waardoor u een aangifte van schuldvordering moet doen in het faillissement. Daarbij hebt u geen 'voorrecht' zodat u veelal het door u betaalde voorschot integraal kwijt zal zijn. Bovendien riskeert u als u een voorschot betaalde en de aannemer uiteindelijk niet opduikt op de werf (of onbehoorlijk werk aflevert) het voorschot bij hem te moeten terugvorderen. Weet dat u overigens in principe niet verplicht bent om een voorschot aan uw aannemer te betalen. In het aannemingscontract dat hij met u afsluit of in zijn algemene voorwaarden waarmee u zich akkoord verklaarde, kan een andere afspraak staan. Alles is dus een kwestie van 'onderhandelen'. Vraagt uw aannemer om een voorschot zonder dat u zo'n afspraak met hem maakte, dan hoeft u dat niet te betalen. Indien de wet Breyne van toepassing is (kopen van een sleutel op de deur woning of een appartement op plan) dan wordt het voorschot dat de promotor kan vragen beperkt tot maximaal 5% van de totale prijs. Het saldo van de prijs van de werken is in het kader van deze wet slechts opeisbaar in gedeelten die nooit hoger mogen zijn dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken.