...

2023 loopt op zijn laatste benen. Traditioneel wordt er dan voor- en achteruit geblikt. Duidelijk is dat het beroep, net zoals de hele maatschappij, in een rollercoaster zit. Tot voor enkele jaren beperkte de apotheker zich tot magistrale bereidingen en het afleveren van geneesmiddelen. Vandaag wordt het vak veel breder ingevuld. Met name heeft de adviesfunctie sterk aan belang gewonnen. Apothekers informeren patiënten over hun gezondheidstoestand, stimuleren therapietrouw, lichten het geneesmiddelengebruik toe enzoverder. Meer. Apothekers kijken ook het medicatieschema na. Het (vergoed) farmaceutisch dossier laat toe therapietrouw en eventuele 'shopping' in kaart te brengen. Duidelijk is dat dit de patiënt ten goede komt. En het levert de ziekteverzekering eventueel een besparing op. Dit alles gebeurt uiteraard in samenspraak met de (huis)artsen. Net zoals de huisarts heeft de huisapotheker nu een rechtstreekse band met de chronische patiënt. Vaak is de apotheker trouwens een stuk laagdrempeliger. Al is de vraag wel hoever dit kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan de huidige frictie tussen apothekers en artsen(vakbonden) in verband met vaccinatie. De pandemie zorgde voor een doorbraak. Dat apothekers vandaag tegen griep vaccineren heeft alles te maken met de vlotte covidvaccinatiecampagnes. Maar een goed evenwicht vinden tussen twee beroepsgroepen die elk op hun manier cruciaal zijn in de eerste lijn, is wel essentieel. Tot slot nog dit. De aanzwellende maatschappelijke opdrachten -denk ook aan sensibilisatie inzake preventie, rookstop, diabetes enz.- kunnen apothekers slechts blijvend invullen mits een billijke en structurele financiering. En wie weet, misschien brengt het verkiezingsjaar 2024 wel fijn pecuniair nieuws. Hoe dan ook, het team van de Apotheker wenst u mooie feestdagen, een voorspoedig jaar en een goede gezondheid.