...

"Ik geef geen commentaar over het al dan niet toedienen van griepvaccins door apothekers. We laten de wetgever zijn werk doen zoals we dat ook hebben gedaan voor covid", aldus Nicolas Echement, Franstalig woordvoerder APB en voorzitter van het medisch-farmaceutisch overleg (MFO). Zoals de naam het zegt, streeft het medisch-farmaceutisch overleg ernaar over verschillende onderwerpen punten van verstandhouding te vinden met de artsen. De vraag van de minister van Volksgezondheid was: "Als apothekers mogen vaccineren, hoe doe je dat dan op het terrein?" Frank Vandenbroucke heeft in augustus een wetsontwerp ingediend dat apothekers de toestemming geeft in te enten tegen griep. Voor 1 oktober moet het parlement dit wetsontwerp nog goedkeuren. Daar is veel reactie op gekomen van de artsen. Daarom heeft de minister begin september een eerste overlegronde tussen artsen en apothekers georganiseerd. Dr. Pierre-Louis Deudon, bestuurder van het GBO (Franstalige huisartsenvleugel van het Kartel, n.v.d.r.) en vicevoorzitter van het MFO: "We hebben gekozen voor een pragmatische vergadering en hebben vooral gekeken naar de organisatie in plaats van opnieuw te gaan discussiëren over de beslissing van de minister. Wel vinden we het jammer dat we voor voldongen feiten zijn geplaatst en dat ons pas daarna is gevraagd of het haalbaar was en of we de beslissing konden uitvoeren. De maatregel zal op zichzelf weinig impact hebben en had deel moeten uitmaken van een breder plan (met name door vaccins ter beschikking te stellen van artsen en andere gezondheidswerkers)." De arts betreurt bovendien dat er geen langdurig vaccinatieplan is voor de eerstelijnszorg. In naam van de apothekers wil Nicolas Echement het MFO alle kansen geven: "We stellen ons constructief op. Als men ons vraagt te vaccineren tegen griep, zijn we bereid dat te doen zoals we dat ook hebben gedaan voor covid. Maar we willen dat wel doen in een sereen klimaat en in samenwerking met de artsen. Het is immers toch de bedoeling de vaccinatiegraad te verhogen." Dat laatste punt wordt net ter discussie gesteld door de artsen. "Voor zover ons bekend", aldus nog Nicolas Echement, "is de vaccinatiegraad in Frankrijk, waar apothekers vaccineren tegen griep, met 10-20% gestegen en verhoogt het ook het aantal patiënten dat door artsen wordt gezien. De apothekers bereiken dus niet alleen een publiek dat niet naar een arts gaat, maar er zullen ook meer patiënten hun arts gaan raadplegen. De minister wil de apotheek als kanaal voor griepvaccinatie nog dit seizoen openen. We zullen zien", concludeert hij.