...

Transversal Project Manager, wat is dat juist? Het is de functie van Marie Loriaux bij de Europa Ziekenhuizen in Brussel, waar ze verantwoordelijk is voor diverse projecten, van het vervoer per drones tot een ecologisch verantwoorde aanpak. Wat voor deze ziekenhuisapotheker, die 13 jaar in het universitaire ziekenhuis Saint-Luc werkte, een grote stap in haar carrière lijkt, is in feite het resultaat van een lang rijpingsproces... Die carrièreswitch past wel binnen een loopbaan die resoluut op het ziekenhuis is gericht: "Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de wereld van de gezondheidszorg en de ziekenhuizen. Veel mensen houden niet van ziekenhuizen, maar ik heb me er altijd goed gevoeld, ook al wist ik dat niet toen ik mijn studiekeuze maakte. Ik realiseerde me vrij snel dat het niet de apotheek was die me interesseerde, maar wel iets dat meer collectief en minder commercieel was. Dus specialiseerde ik me in ziekenhuisfarmacie." Na een korte omzwerving via Chirec en Erasme, begon Marie Loriaux haar carrière in 2006 in de apotheek van de Cliniques Universitaires Saint-Luc. "Ik heb er enkele mooie jaren doorgebracht. Het is een grote structuur waar de apotheek een kleine wereld op zich is, met een team van bijna 90 mensen. Ik heb er 13 jaar gewerkt, maar de laatste vijf jaar vond ik mezelf er niet meer, het werk was niet creatief genoeg, ik had veel ideeën die niet pasten bij mijn dagelijkse taken: het ontvangen van voorschriften en het afleveren ervan." Destijds mocht ze van haar afdelingshoofd een stapje opzij zetten om de website van de apotheek bij te werken, een logo te ontwerpen, evenementen te organiseren... "Het werkte een tijdje, maar het week af van de job description... Toen ik suggesties deed, werd ik - logisch - verwezen naar mijn werk als apotheker." De renovatie van de apotheek van Saint-Luc was het laatste project dat haar in staat stelde haar vaardigheden als apotheker te combineren met haar nieuwe passies. "Toen de apotheek eenmaal was gerenoveerd, moest ik terug naar mijn oorspronkelijke baan waarin ik mij niet zo goed voelde. Ik heb toen mijn geluk beproefd door intern te solliciteren voor andere functies (strategie, geautomatiseerd patiëntentraject, enz.), maar mijn profiel paste niet echt in de hokjes. De HR-afdeling toonde zich wel heel begripvol", geeft Marie toe. Toen ze moest vaststellen dat haar pogingen om intern over te stappen waren mislukt, bood Saint-Luc haar een 'beoordeling van haar vaardigheden' aan. "Het was de eerste stap in mijn 'bekering', "zegt Marie Loriaux, die haar werkgever dankbaar is. "Mij dit heroriëntatie-onderzoek aanbieden was hetzelfde als mij zeggen dat ze wilden dat ik gelukkig was, maar dat ze dat geluk niet konden bieden. Ik wist dat ik iets anders wilde doen, maar ik wist niet wat." Uit deze evaluatie kwam de functie van 'Transversal Project Manager' naar voren. Daarna heeft ze, "om haar rugzak te vullen", zoals ze zelf zegt, verschillende opleidingen gevolgd, gaande van sketchnoting, tot logistieke stromen, coaching, change management, Lean Six Sigma (procesverbetering), 3D-printen... Een aanbod van de Europa Ziekenhuizen die op zoek waren naar een apotheker, bood haar een uitweg: waarom zou ze de functie als apotheker niet aanvaarden in een nieuwe instelling waar ze niet bekend was als ziekenhuisapotheker? "Tijdens het gesprek legde ik uit dat ik een passie had voor logistiek, het verbeteren van workflows, projectmanagement, cross-functioneel werken, teamwork en projecten... De hoofdapotheker vertelde me dat ze geïnteresseerd was, dat ze op zoek was naar iemand zoals ik. En samen schreven we de functieomschrijving zodat die bij mijn wensen paste!" "In april 2019 trok ik naar de Europa Ziekenhuizen om een functie als 'support manager' te bekleden. "Het bedrijf wist dat ik apotheker was, dus werd ik in het begin gevraagd om het geneesmiddelencircuit te verzorgen voor het accreditatieproces. Ik werd ook betrokken bij het vervangen van de ARCA karretjes voor de intensive care unit. Toen kreeg ik mijn eerste project aangeboden, dat niets met geneesmiddelen te maken had: de certificering van het traumacentrum. Ik kende er niets van, maar ik was geïnteresseerd en het was erg spannend. Voor de spoed, het operatiekwartier en de intensive care werden procedures vastgesteld om de communicatie tussen professionals te vergemakkelijken. We behaalden het certificaat; mijn eerste succes! Als ik nu een project aangeboden krijg, aarzel ik niet, ook al weet ik er niets van af", vertelt ze enthousiast. Wat innovatie betreft, staat Marie Loriaux aan het hoofd van een project over medisch transport per drone, dat wordt uitgevoerd met Helicus. Een geweldige kans voor de vrouw die zichzelf omschrijft als een geek die van robotica houdt en die nooit een hackathon mist. "Safir-Med is een groot, futuristisch Europees project dat mensen uit de luchtvaartindustrie, een 15-tal ziekenhuizen, leveranciers (waaronder het Rode Kruis), bedrijven, enz. samenbrengt. Het doel is pakketten te versturen met dringende geneesmiddelen, bloedzakjes, urine- en bloedstalen of kleine voorwerpen, zoals een schroef die ontbreekt in de operatiezaal. Het klinisch laboratorium, de apotheek en het magazijn zijn de eerste die met dit soort transport te maken krijgen." Deze nieuwe technologie is ook een stap in de richting van centralisatie van met name ziekenhuisapotheken: "Ik ben er helemaal niet bang voor. Sommige ziekenhuisgroepen hebben nu al logistieke centra, en ik denk dat dat de toekomst is. Ik hou van het concept van netwerken, van het idee om samen te werken", zegt ze. In samenwerking met Roche zullen de Europa Ziekenhuizen ook een medisch innovatiecentrum oprichten om vernieuwende startups op het gebied van gezondheid in haar gebouwen samen te brengen, een 'ID-torium' om mensen van buiten de ziekenhuissector te helpen bij hun intrede in het ziekenhuis. Naast projecten die verband houden met innovatie, stelde Marie Loriaux voor dat het ziekenhuis zich op duurzame ontwikkeling zou richten. "Het ziekenhuis was hier al lang in geïnteresseerd en veel dingen waren al geregeld, maar het ontbrak aan zichtbaarheid. De meeste mensen wisten bijvoorbeeld niet dat er zonnepanelen op het dak van onze gebouwen liggen. Daarom heb ik eerst een inventarisatie gemaakt van alles wat er al was en die intern en extern gedeeld. Duurzame ontwikkeling is niet nieuw voor het ziekenhuis, maar ik heb er sinds januari een extra impuls aan gegeven. Met onze werkgroep Green Europe pakken we alles tegelijk aan: afval, inkoop, water, energie, groene ruimten, biodiversiteit en mobiliteit." "Momenteel is de ziekenhuissector een slechte leerling, verantwoordelijk voor 4% van de wereldwijde vervuiling. Waarom? Omdat wij de koning zijn inzake gebruik van van plastic en wegwerpmateriaal! En omdat ons afval als vervuilend wordt beschouwd, wordt het bovendien voor 100% verbrand. Vandaag zullen we in Brussel, dankzij de nieuwe wet Brudalex, eindelijk zorgafval kunnen verwerken - ziekenhuisafval maar ook dat van verpleegkundigen die op huisbezoek gaan. We zullen instructies krijgen en zullen eindelijk stoppen met alle plastics en verpakkingen in de vuilnisbak te gooien voor verbranding." Na haar 'competentiebilan' dat Marie in staat stelde haar professionele herpositionering te beginnen, is deze verandering van werkgever de tweede fase van haar nieuwe leven in het ziekenhuis: "Ik had graag willen overstappen naar een stage bij Saint-Luc omdat mijn hart daar nog altijd ligt, ik hou van dat bedrijf omdat het speelveld heel groot is. Ik heb dit offer moeten brengen, maar ik heb geen spijt van mijn studies of van mijn specialisatie, ik heb er veel leuke mensen ontmoet en ik ben er geëvolueerd in de ziekenhuissector, in de lijn van mijn aspiraties." En hoe ziet Marie Loriaux haar toekomst? "Vandaag werk ik voor twee ziekenhuizen van mijn instelling, Sint-Elisabeth en Sint-Michiel in Brussel. Sinds 2019 zijn wij verplicht een netwerk te vormen, dat de Europa Ziekenhuizen, Saint-Luc, Sint-Jan en Saint-Pierre Ottignies omvat. Ik zou voor alle vier willen werken! En dan zal ik niet meer van baan veranderen", belooft ze met een grote glimlach.