...

De berichten over het tekort aan geneesmiddelen zijn schering en inslag de laatste maanden. Er is al heel wat inkt over gevloeid. Onder meer publiceerde het Franstalige dagblad Le Soir er een open brief over. Voor de commissie Volksgezondheid voldoende reden om een aantal audities te organiseren.Ook omdat het Belgisch Centrum voor Farmaceutische Informatie (BCFI) een meeting hield over de onbeschikbaarheid in de ziekenhuizen van een aantal geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld clamoxyl. "Het verheugt me dat het thema bij het begin van het parlementair jaar als een prioriteit beschouwd wordt", zegt professor Jean-Michel Dogné, directeur van de afdeling farmacie aan de universiteit van Namen."De eerste auditie had plaats op 17 juli met Xavier De Cuyper, de administrateur-generaal van het geneesmiddelenagentschap (FAGG). Voor alle duidelijkheid, het probleem zit niet bij het FAGG. Het Geneesmiddelenagentschap levert aanzienlijke inspanningen. Maar het heeft geen andere bevoegdheid dan een signaalfunctie en kan enkel voorstellen doen om het systeem te verbeteren", zegt professor Dogné.Op 24 september had een tweede auditie plaats. Daarbij werd Dogné, een van de ondertekenaars van de open brief over het geneesmiddelentekort, gehoord. Evenals vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen (Vlaams Patiëntenplatform en de Franstalige evenknie LUSS), de artsen (de huisartsenverenigingen GBO en Domus Medica) en professor Hans De Loof (U Antwerpen). "Iedereen kwam ongeveer tot dezelfde vaststellingen en ook de voorstellen sloten bij elkaar aan. Wel waren de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen verwonderd over de moeilijkheden waarmee apothekers dagelijks geconfronteerd worden."Op 1 oktober organiseerde de commissie andermaal een auditie om andere actoren te horen: vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie (pharma.be, EFPIA, Medaxes, Medicines for Europe), groothandelaars en verdelers, APB, de Belgische Vereniging van Ziekenhuisapothekers en Test-Aankoop.