...

Google Ads of AdWords is een advertentie-tool die u kan gebruiken om uw verkoop van geneesmiddelen, cosmetica, voedingssupplementen,... en dus uw farmaceutische zorg te promoten op Google Zoeken, YouTube en andere internetsites.De advertentie wordt door slimme technologie weergegeven wanneer de patiënt/cliënt online zoekt via bijvoorbeeld de term 'Caudalie'. U kan zelfs het geografische gebied selecteren waar u de advertentie wil weergeven (een kleine straal rond uw apotheek, één of meer steden, provincies of landen).U denkt 'Is dat wel toegelaten?'Wel, in 2014 veroordeelde de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der Apothekers twee apothekers voor het reclame maken via Google Ads. Het zou een ondoorzichtige manier zijn van reclame voeren. Daarenboven zouden er patiënten geronseld worden omdat zij via Google Ads onvrijwillig zouden terechtkomen op de site van de apotheker en er vervolgens ook geneesmiddelen zouden kunnen bestellen. Er zou sprake zijn van commerciële overdrijving, zelfs ten aanzien van parafarmacie.Op 20 oktober 2016 veroordeelde de Raad van Beroep opnieuw een apotheker voor het gebruik van Google Ads. Maar de apotheker tekende succesvol cassatieberoep aan. De Raad van Beroep had zijn beslissing immers gegrond op de bescherming van de materiële belangen van de collega-apothekers en op algemene opvattingen over de economische organisatie van de artsenijbereidkunde. Daarbij werd niet in concreto gemotiveerd waarom de apotheker de volksgezondheid, de bescherming van de gezondheid van patiënten en de behandeling en de genezing van zieken in het gedrang had gebracht, de kwaliteit van de zorg in gevaar had gebracht, tot overconsumptie had aangezet of de essentiële regels van het beroep had geschaad, de uitoefening van de artsenijbereidkunde een overdreven handelskarakter had gegeven of de vrije keuze van de patiënt had belemmerd.Omdat het Hof van Cassatie verbrak omwille van de gebrekkige motivering van de Raad van Beroep, kon uit het cassatiearrest nog niet met zekerheid afgeleid worden dat Google Ads toegelaten was.Maar nu zijn we wel zeker.Immers, een apotheker moet Google Ads kunnen gebruiken, zo stelde de auditeur bij de Belgische Mededingingsautoriteit op 15 oktober 2019. Het is een publicitaire techniek die efficiënt is en noodzakelijk voor online apotheken. De zichtbaarheid van een online apotheek in het zoeksysteem van Google hangt immers af van zijn populariteit en die kan zelden geoptimaliseerd Willaertworden met het eenvoudige gebruik van spontane sitebezoeken. Het gebruik van Google Ads laat consumenten bovendien toe om gemakkelijk de prijzen te vergelijken op de verschillende websites van online apotheken.Bent u overtuigd?