In de januari-editie van De Apotheker klonk ik samen met u op een zo 'normaal' mogelijk jaar, waarin we hopelijk komaf konden maken met het gevreesde c-woord. Die wens is jammer genoeg een droom gebleven, hoe hard we er na de massale vaccinatiecampagne die in het voorjaar op gang werd getrokken, ook in geloofd hebben. Even was er uitzicht op een terugkeer naar het normale, maar die hoop was van korte duur, en intussen zitten we - althans bij het ter perse gaan van deze laatste editie van het jaar - volop in de vierde golf. Alweer wacht ons een eindejaar in mineur.

Zullen we 2021 dan, net zoals het vermaledijde 2020, maar snel vergeten? Of waren er ondanks de corona- ellende toch positieve gebeurtenissen om te koesteren? Gunstige evoluties die we willen behouden? Lovenswaardige initiatieven die navolging verdienen? Vast wel.

Als apotheker hebt u uw plaats in de eerste lijn beslist nog verder verankerd. Nog meer dan de huisarts was u voor heel wat patiënten het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen en problemen, al dan niet covid-gerelateerd. Een rots in de branding, zeg maar. Hoedje af daarvoor.

Ook bij onze beleidsmakers staat het apothekersberoep steeds meer op de kaart, zowel federaal als regionaal. Een evolutie die we toejuichen en die zich hopelijk nog verder zet, onder meer in de vorm van een gepaste erkenning en verloning voor de nieuwe - en al bestaande - taken die u opneemt.

Even was er uitzicht op een terugkeer naar het normale, maar die hoop was van korte duur

Uit een recente enquête van het Observatorium voor de chronische ziekten blijkt overigens dat het concept huisapotheker een goed rapport krijgt (zie verder in deze editie). De maatregel heeft globaal een gunstige impact: zo'n kwart van de respondenten verklaart beter geholpen te zijn sinds de apotheker hun huisapotheker is geworden. Meer dan 40% merkt geen verschil, omdat ze voorheen al goed begeleid werden door hun apotheker. Toch is er ook ruimte voor verbetering, onder meer wat de privacy en de toegankelijkheid van het medicatieschema betreft. Die werkpunten zijn dan alvast mogelijke goede voornemers voor het komende jaar.

Om 2021 af te sluiten, richt ik graag een woord van dank tot u, beste lezer. Dank voor uw tomeloze inzet, uw niet aflatende inspanningen, uw beschikbaarheid en luisterend oor, en uw professionaliteit tijdens het afgelopen jaar.

Het team van De Apotheker wenst u fijne feestdagen, met de nodige momenten van rust en bezinning, en een voorspoedig en gezond 2022.

In de januari-editie van De Apotheker klonk ik samen met u op een zo 'normaal' mogelijk jaar, waarin we hopelijk komaf konden maken met het gevreesde c-woord. Die wens is jammer genoeg een droom gebleven, hoe hard we er na de massale vaccinatiecampagne die in het voorjaar op gang werd getrokken, ook in geloofd hebben. Even was er uitzicht op een terugkeer naar het normale, maar die hoop was van korte duur, en intussen zitten we - althans bij het ter perse gaan van deze laatste editie van het jaar - volop in de vierde golf. Alweer wacht ons een eindejaar in mineur. Zullen we 2021 dan, net zoals het vermaledijde 2020, maar snel vergeten? Of waren er ondanks de corona- ellende toch positieve gebeurtenissen om te koesteren? Gunstige evoluties die we willen behouden? Lovenswaardige initiatieven die navolging verdienen? Vast wel. Als apotheker hebt u uw plaats in de eerste lijn beslist nog verder verankerd. Nog meer dan de huisarts was u voor heel wat patiënten het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen en problemen, al dan niet covid-gerelateerd. Een rots in de branding, zeg maar. Hoedje af daarvoor. Ook bij onze beleidsmakers staat het apothekersberoep steeds meer op de kaart, zowel federaal als regionaal. Een evolutie die we toejuichen en die zich hopelijk nog verder zet, onder meer in de vorm van een gepaste erkenning en verloning voor de nieuwe - en al bestaande - taken die u opneemt. Uit een recente enquête van het Observatorium voor de chronische ziekten blijkt overigens dat het concept huisapotheker een goed rapport krijgt (zie verder in deze editie). De maatregel heeft globaal een gunstige impact: zo'n kwart van de respondenten verklaart beter geholpen te zijn sinds de apotheker hun huisapotheker is geworden. Meer dan 40% merkt geen verschil, omdat ze voorheen al goed begeleid werden door hun apotheker. Toch is er ook ruimte voor verbetering, onder meer wat de privacy en de toegankelijkheid van het medicatieschema betreft. Die werkpunten zijn dan alvast mogelijke goede voornemers voor het komende jaar. Om 2021 af te sluiten, richt ik graag een woord van dank tot u, beste lezer. Dank voor uw tomeloze inzet, uw niet aflatende inspanningen, uw beschikbaarheid en luisterend oor, en uw professionaliteit tijdens het afgelopen jaar. Het team van De Apotheker wenst u fijne feestdagen, met de nodige momenten van rust en bezinning, en een voorspoedig en gezond 2022.