...

Een recente enquête bij 2.000 landgenoten die Multipharma liet uitvoeren, bevestigt duidelijk enkele tendensen, stelt hij. "85% van de Belgen hebben min of meer een vaste apotheker. De helft van de respondenten beschouwt hun apotheker ook als een echte zorgverlener, bij wie ze op een laagdrempelige manier informatie krijgen over het goed gebruik van geneesmiddelen, kleine kwaaltjes, en zo meer." Er is evenwel ook een 'maar', gaat Reyniers verder: "Zowat de helft geeft aan bepaalde onderwerpen of kwaaltjes niet te durven aanhalen in aanwezigheid van andere patiënten. En een kwart durft sommige gênante of persoonlijke zaken tout court niet met de apotheker bespreken en bestelde uit gêne zelfs al bepaalde producten online." "De enquête bevestigt grotendeels wat we al vermoedden: mensen hebben vertrouwen in de apotheek en de rol van de apotheker. Die tendens werd nog versterkt door covid, en de nieuwe taken die apothekers in die context hebben opgenomen, zoals testing en vaccinatie." Geert Reyniers: "Als coöperatieve vennootschap of als coöperatie - waarbij het accent op farmaceutische zorg ligt en niet zozeer op het financiële - willen we bijdragen aan de verdere positionering van het apothekersberoep. Zo experimenteren we binnen ons netwerk van 245 apotheken met nieuwe manieren om de confidentialiteit te verbeteren. Concrete voorbeelden zijn aparte ruimtes voor persoonlijke gesprekken, tussenschermen op een lange toonbank, een kinderhoek, een zithoek, een aparte ruimte voor vaccinatie en testing,..." Een groot voordeel daarbij is uiteraard de schaalgrootte van de apothekerscoöperatie. Reyniers: "Als grote groep hebben we ontegensprekelijk een aantal voordelen. Multipharma is een bedrijf met een lange traditie, dat de voorbije jaren een grote evolutie heeft doorgemaakt. In de eerste plaats op technologisch vlak, waar we een heuse jump hebben gemaakt. Op die manier kunnen we onze missie-visie - het verstrekken van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg - ondersteunen door de technologisch meest geavanceerde distributie, om zo onze apothekers te ontzorgen, waardoor zij tijd kunnen besteden aan het verlenen van zorg en kunnen focussen op hun rol binnen de eerste lijn. Het gaat immers om de toekomst van het apothekersberoep, los van het feit of dat al dan niet binnen een coöperatie gebeurt", benadrukt de CEO. "Naast de samenwerking met andere apothekers en zorgverleners zetten we ook enorm in op data-integratie en ehealth." De apotheken van Multipharma zijn in het straatbeeld herkenbaar qua kleuren en design. "Toch blijven ze in de eerste plaats een buurtgegeven", zegt Geert Reyniers. "We mikken wel enigszins op een harmonisatie - we vragen onze apothekers bijvoorbeeld om geen affiches meer in de vitrine te hangen, zodat mensen kunnen zien wat er binnen gebeurt. Sommige apotheken zijn gigantisch groot, bijna atypisch, en daar is voldoende ruimte voor aparte hoeken. Maar we hebben ook vroegere eenmanszaken, die veel kleiner zijn, met beperktere mogelijkheden qua inrichting." Dat alles kadert in de campagne van Multipharma om het apothekersberoep een nieuw elan te geven. "Voor ons staat farmaceutische zorgverlening centraal. Als dat samen gaat met de verkoop van een kwalitatief parafarmaceutisch product aan de juiste prijs, dan is dat mooi meegenomen, laten we daar niet flauw over doen", geeft de CEO toe. "Maar in de eerste plaats willen we zorgverlening, patiëntbegeleiding en advies over goed gebruik van geneesmiddelen naar voren schuiven." Het devies daarbij is dat patiënten naar ons toe komen voor advies over hun gezondheid, niet omdat ze zoveel procent korting krijgen, maakt Reyniers duidelijk. "Tegelijk geven we het apothekersberoep een duwtje in de rug." Wat ten slotte met de concurrentie vanuit de online apotheken? Reyniers reageert pragmatisch: "Kunnen we die strijd aan? Neen, want ze zullen altijd goedkoper zijn. Willen we die strijd aangaan? Ook niet, want dat is niet onze core business, zo simpel is het. Uiteraard doen wij wel eens een actie en zetten we iets in de verf. We zijn ook onze website aan het aanpassen, waarbij we advies, vaccinatie, coaching, diabeteseducatie,... naar voor schuiven, gekoppeld aan de online verkoop van producten. Maar het wordt geen loutere e-shop; farmaceutische zorgverlening komt steeds op de eerste plaats. Bovendien hanteren we online dezelfde prijzen als in onze apotheken."