...

Over verloop van jaren hebben de vorsers diverse technologieën ontwikkeld om vluchtige organische bestanddelen die kenmerkend zijn voor een of andere ziekte, te detecteren en te meten, zelfs in zeer kleine hoeveelheden, zoals ethanol, een metaboliet van de microbiota bij de mens, die een idee kan geven over de glucosespiegel in het bloed.De huidige systemen voor detectie van vluchtige organische bestanddelen bestaan uit dure, grote apparatuur en kunnen enkel door gekwalificeerde mensen worden gebruikt. Kohji Mitsubayashi et coll. hebben nu een eerste 'biosnuiver' ontwikkeld die aceton meet, een product van het vetmetabolisme.Onlangs hebben ze een sniff cam van de eerste generatie aangekondigd die de emissie van ethanol door de huid zou kunnen visualiseren bij iemand die alcohol heeft gedronken. Ze hebben hun techniek verder verfijnd om biomarkers te detecteren waarmee ziekten kunnen worden gediagnosticeerd zoals diabetes, longkanker en de ziekte van Parkinson, aandoeningen waarbij verschillende vluchtige organische bestanddelen worden afgegeven.Zo is de nieuwe versie van de snuifcamera ontstaan, die bestaat uit een ring die ultraviolet licht uitzendt, filters en een camera. De ethanol reageert met NAD (geoxideerd nicotinamideadeninedinucleotide) met vorming van NADH, de fluorescerende, gereduceerde vorm van NAD, die de camera registreert. Met een nieuwe beeldanalysemethode kon de sensitiviteit van het systeem worden verbeterd zodat het lage hoeveelheden ethanol kan detecteren. De methode werd uitgetest bij mannen die niet hadden gedronken noch gegeten. Het toestel kon zeer kleine hoeveelheden ethanol in hun adem detecteren. De snuifcamera kan dus een bredere waaier van concentraties van vluchtige organische bestanddelen detecteren en kan een waardevolle hulp zijn bij onderzoek van de relatie tussen geur en ziekte. Verder onderzoek is echter wenselijk voor het systeem voor diagnostische doeleinden kan worden gebruikt.