...

Apothekers grijpen het meest naar eerstelijns analgetica (NSAID en paracetamol) om stress, stressgerelateerde pijnklachten of slaapproblemen te bestrijden, blijkt uit onze enquête. Meer dan zes op de tien (63%) geven aan die in te nemen, als is dat voor de meerderheid (52%) maar zelden het geval. Eén op de tien neemt deze middelen frequent (wekelijks) of zelfs dagelijks in. Op kalmeermedicatie doet 77% nooit een beroep, 16% zelden en 7% elke week of dagelijks. Zware geneesmiddelen zoals tweedelijns analgetica en opioïden (codeïne en fentanyl) neemt de overgrote meerderheid nooit in (respectievelijk 94 en 98%).