...

De eerste stap is het identificeren van de emoties. Om dat te kunnen doen, biedt Adrien Bailly een tool aan die ons met twee vragen (Voel ik me hier en nu goed? Heb ik veel energie of ben ik uitgeput?) in staat stelt ons te positioneren in een tabel verdeeld in vier kwadranten. "Je moet op een werkdag 'informele' tijd nemen om die emotionele toestand met het team te delen, omdat het helpt om de stressniveaus te verminderen en begrip en empathie voor anderen bevordert. Als we niet over de middelen beschikken om met stress om te gaan, kunnen we uitzoeken of collega's strategieën hebben die voor hen werken. Het is belangrijk om die techniek te gebruiken om te begrijpen waarom teamleden deze of die emotie voelen, eerder dan zelf op zoek te gaan - en te gissen - naar de oorzaak." Een belangrijke competentie is het actief luisteren naar personen die het over hun emotionele toestand hebben, zonder een oordeel te vellen en zonder veronderstellingen, zo verwittigt de psycholoog die ook een individuele oefening aanraadt. "Om je emotionele toestand te herkennen stel je jezelf de twee vragen een paar keer per dag. Probeer uw toestand drie keer per dag te identificeren en praat erover met een naaste. Oefening baart kunst en als je het vaak genoeg doet, wordt het een automatisme." Dat is de eerste stap.Vervolgens moet er op zoek gegaan worden naar de oorzaak van de stress en de negatieve emoties. Om van een emotionele toestand naar een andere te evolueren (bijvoorbeeld van verdrietig naar rustig), kan men raad vragen aan collega's en of teamleden en proberen om uit de context te treden door de toestand te vergelijken met een andere toestand. Er zijn een tiental strategieën om emoties te controleren waarmee men een situatie kan nuanceren en relativeren. Wat ook helpt, is om elke dag werk te maken van een paar kleine pretmomentjes. "Omdat er in onze opleiding geen aandacht was voor emotionele intelligentie, weten we niet goed wat emoties zijn en botsten we snel op een gebrek aan ressources. Als we ten minste een basisopleiding hadden, dan zouden we vroeg of laat een beroep kunnen doen op een specialist. Studies van de universiteiten van Luik en Louvain tonen aan dat men zijn emotionele intelligentie kan leren kennen of verbeteren met een opleiding van 18 uur." Om uit de crisis te komen zal veerkracht vereist zijn. "Wanneer een situatie verandert, moeten we ons eraan aanpassen. Voor de mensen die tijdens de crisis veel energie hebben gegeven, zal het niet gemakkelijk zijn om energie te vinden om zich aan te passen aan de nieuwe situatie (ongetwijfeld bemoeilijkt door een economische crisis). We moeten van die gelegenheid gebruik maken om onszelf de tools te geven om veerkrachtiger te zijn, om ons sociale netwerk te onderhouden. Als we weten hoe onze naasten ons kunnen helpen, kunnen we ons al beter voelen, zelfs als we die ressources niet 'activeren'. Emotionele intelligentie bevordert veerkracht." "De tools die ik aanreik, zijn niet buitengewoon, maar over een gewone methode beschikken die ons in staat stelt om vooruit te gaan, om woorden te vinden en te begrijpen wat er met ons gebeurt, is al niet slecht. Het hele onderwijs zou dit soort opleiding moeten aanbieden omdat het leven nu eenmaal bestaat uit een opeenvolging van momenten van rust en tegenspoed. Door met deze onverwachte momenten om te gaan, kunnen we vooruitgaan", zegt Adrien Bailly, die ook korte video's maakt (binnenkort beschikbaar op YouTube). De Luikse universiteit is dan ook van plan om volgend jaar 'Emotioneel management' te integreren in het curriculum van toekomstige apothekers.