...

Aldus Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het Riziv bij de uitreiking van de eerste 'verzelfstandigde' Galenusprijzen voor medische hulpmiddelen. De toekomstige budgettaire context bespoedigt volgens hem wel de evolutie naar geïntegreerde zorg, naar het werken met gezondheidsdoelstellingen, enz. Als voorbeeld en inspiratiebron van een meer transversale benadering vermeldde hij de diabetesconventie. De Riziv-topman was wel kritisch. "De toegevoegde waarde van devices moet, ook vergeleken met het bestaande therapeutische arsenaal, wel worden aangetoond. Dat is niet altijd helder." En hij stak de hand in eigen boezem. "Het terugbetalingssysteem bevordert de integratie van medische hulpmiddelen niet. Of dat nu gebeurt via de klassieke nomenclatuur, via het college van artsen-directeurs, enz. Er komen veel commissies bij kijken. Dat is niet goed voor de transparantie en het gezondheidseconomische denken. Bedrijven volgen die lange weg vaak niet. Samen met de sector moeten we kijken hoe het beter kan", aldus Facon. Voorts verwees hij naar de grote complexiteit van de medtech-sector en van het systeem. Dat in combinatie met het verkokerde financieringssysteem ontlokte Facon de bedenking dat er nood is aan meer buitenlandse evidentie. "Op basis daarvan kan een volgende regeerakkoord een set goede praktijken opnemen", zei hij. Voordien had Marnix Denys, directeur bij beMedTech, de federatie van de industrie van medische technologieën, de vele wolfijzers en schietgeweren toegelicht die een medisch hulpmiddel moet passeren alvorens het wordt terugbetaald. Al was hij 'voorzichtig optimistisch'. "Artsen kijken nu verder dan hun eigen praktijk. Artsensyndicaten, ziekenfondsen en andere stakeholders willen het systeem moderniseren. Op voorwaarde dat we tot een echt gezondheidsbeleid op basis van waarden komen, kan er in België een echte medtech-valley ontstaan", dixit Denys. Aansluitend op de MedTechMeetUp 2023, het hoogfeest van de medtech, werden op 16 maart de Galenusprijzen voor 'medische hulpmiddelen' en 'beloftevol ontwerp' uitgereikt. Dit jaar werden de medtechprijzen voor het eerst afzonderlijk uitgereikt. "Want de paraplu van de medical devices wordt steeds breder", legde Jan Bamelis, director Roularta HealthCare, de verzelfstandiging van de medtech Galenusprijs uit. "Het gaat over new design, app's, software enz. De tijd was dus rijp voor aparte Galenusprijzen." Winnaar bij de medische hulpmiddelen werd Iriscope GS, een geminiaturiseerde video-endoscopische sonde van 1,8 mm gebruikt bij de opsporing van longkanker. De winnaar in de categorie 'beloftevol design' is NAO.VNS, een neurostimulator die door stimulatie van de nervus vagus gericht is op het verminderen van epileptische aanvallen en het verbeteren van de levenskwaliteit van patiënten met epilepsie.