Vastgoed in het buitenland

...

Inkomsten uit onroerend goed in het buitenland moeten al jaren worden aangegeven. Maar er stelde zich een probleem, omdat ons land al herhaaldelijk is veroordeeld door het Europese Hof van Justitie omdat het een discriminerende regeling hanteerde: voor vastgoed in het buitenland moest de huurwaarde aangegeven worden, terwijl voor vastgoed in België enkel het kadastraal inkomen geldt, dat veel lager ligt. Deze discriminatie verdween uiteindelijk door een 'kadastrale waarde' toe te kennen aan buitenlands onroerend goed. Belastingplichtigen hadden tot 31 december 2021 de tijd om een aangifteformulier in te vullen om die waarde te bepalen. Sinds de hervorming moeten de inkomsten uit vastgoed van zowel buitenlandse als Belgische oorsprong in hetzelfde vak III, A. worden aangegeven. Als die inkomsten afkomstig zijn uit een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, waarin staat dat de belasting wordt geheven in de staat waar de onroerende goederen zijn gelegen, dan moet men dat een tweede maal vermelden in vak III, B. om zo vrijgesteld te worden van belastingen voor dit vastgoed in België. Let vooral op de verplichting om aangifte te doen van eventuele onroerende goederen in het buitenland. Indien dat niet vóór 31 december 2021 is gebeurd, zal u dat met spoed moeten doen, op straffe van boetes. De vergoeding voor bepaalde overuren die in 'cruciale sectoren' en in andere sectoren worden gemaakt (de zogenaamde relance-overuren) werden vrijgesteld van belasting. De vrijstelling van deze overuren wordt gewaarborgd door hun aangifte in vak IV, A. 11, a. Merk op dat voor bedrijfsleiders ook soortgelijke bepalingen gelden in vak XVI 1. b. Tijdens de financiële crisis als gevolg van de pandemie werden ook een aantal specifieke belastingvoordelen ingevoerd. Zo lanceerde de federale wetgever een 'tax shelter covid-19' die particulieren beloont met een belastingvoordeel als ze bedrijven in moeilijkheden helpen. Daarom is aan de belastingaangifte een post toegevoegd in vak X, II, I. Ook andere kosten kunnen u een belastingvoordeel opleveren. Zo is aan vak X, II, K, een nieuw onderdeel toegevoegd voor uitgaven voor de installatie van een elektrische laadpaal, en dat vanaf 1 september 2021. Een andere nieuwigheid is vak X, II, M, waarmee verhuurders een belastingvermindering kunnen verkrijgen als ze vrijwillig hun huurprijs en huurvoordelen met minstens 40% hebben verlaagd voor hun huurders die hun zaak tijdens de covid-19-pandemie hebben moeten sluiten. De Vlaamse en Waalse wetgevers introduceerden een belastingkrediet voor zogenaamde 'win-win'- en 'coup de pouce'-leningen van particulieren aan ondernemingen. Deze regeling bestaat trouwens al enkele jaren, maar in 2021 werden verschillende hervormingen doorgevoerd waardoor aanpassingen in Vak XI van de aangifte nodig waren.