...

Hoe mobiliteit voor u persoonlijk vormt krijgt, hangt uiteraard van heel wat factoren af. Werkt u in een grootstad of in een meer landelijke omgeving? Woont u boven uw officina, of verplaatst u zich dagelijks van en naar uw werkplek? Is het in uw straat zoeken naar parkeerplaats, of heeft uw apotheek een eigen parking? Van de apothekers die onze enquête invulden, levert de grote meerderheid (83%) geneesmiddelen aan huis. Dik de helft van hen (51%) neemt daarvoor de wagen. Opvallend: zowat een derde (28%) legt die verplaatsingen af met de fiets, en nog eens 15% met de e-bike. Bijna vier op de tien (39%) maken er een wandeling van en leveren geneesmiddelen bij patiënten thuis gewoon te voet af. Een kleine minderheid haalt de motor van stal of neemt het openbaar vervoer (telkens 2%). Voor zover uw verplaatsingen naar patiënten thuis. Meestal gebeurt uiteraard de omgekeerde beweging. Ook daarover peilden we naar uw ervaring. Zowat een kwart van onze respondenten (23%) biedt bezoekers aan de apotheek een eigen parking aan. Een groot voordeel, want één op de vijf apothekers geeft aan dat patiënten altijd parkeermoeilijkheden ondervinden nabij de apotheek. Voor 37% is dat soms het geval, amper 15% zegt dat dat nooit gebeurt. Wie deelnam aan de enquête en zijn naam invulde, kon een elektrische scooterrit voor twee personen winnen. We verlootten ook vier maal een cadeaubon 'movie en popcorn' voor twee. De onschuldige hand trok als winnaar voor de scooterrit dokter Inge Dieryckx uit Brugge. De winnaars van de filmtickets zijn de dokters Alain Menu, Peter Marckx, Alain Collignon en apotheker Karen De Schouwer. Zij krijgen hun prijs toegestuurd.