...

Prof. Smeesters, kinderarts, is gespecialiseerd in infectieziekten. Eén van de boodschappen die prof. Smeesters wil verspreiden, is dat we beschikken over een zeer doeltreffend middel om aan preventie te doen en te vermijden dat kinderen met een ernstige ziekte in het ziekenhuis worden opgenomen. "Vaccinatie is soms wat het slachtoffer van eigen succes. Dankzij vaccinatie zijn bepaalde ziektes sterk verminderd zodat de bevolking zich geen rekenschap meer geeft van de ernst ervan. We vergeten soms dat de incidentie ervan dankzij vaccinatie zo sterk gedaald is. Maar de kiemen zijn er nog altijd en het is belangrijk onze kinderen te beschermen tegen die zeer gerichte pathogenen." Het is verkeerd te stellen dat vaccinatie geen zin heeft omdat de ziektes verdwenen zijn. "Ik heb soms zin om de mensen uit te nodigen voor een bezoek op de intensive care van een kinderziekenhuis zodat ze zelf de infectieziekten kunnen zien die we nog tegenkomen. Een kind zien in een ernstige toestand, die had kunnen worden voorkomen, laat altijd een diepe indruk na. Er is enorm veel vooruitgang geboekt, dat is zo, maar als we minder gaan vaccineren, zullen er opnieuw meer infecties optreden. Denk maar aan mazelen en kinkhoest. Het pokkenvirus is het enige pathogeen waarvoor men vaccinatie heeft kunnen staken. Sommige ouders hebben een meer 'ecologische" kijk op de ontwikkeling van hun kind. "We moeten ze eraan herinneren dat baby's alles in hun mond steken, een gedrag dat waarschijnlijk is geselecteerd tijdens miljoenen jaren evolutie, teneinde immuniteit te verwerven tegen de omgeving. Waar we tegen vaccineren, is maar een druppel water in de oceaan van prikkels van het immuunsysteem. Vaccinatie is uiterst gericht en het is niet vaccinatie die invloed zal hebben op de ontwikkeling, die voor 99,99% ecologisch is", zegt prof. Smeesters. "Vaccinatie is zeer gericht en dat vind ik belangrijk. Het verrast me soms dat de mensen helemaal niet bang zijn voor antibiotica bijvoorbeeld, maar wel voor vaccins. Antibiotica hebben een veel sterkere impact op de ecologie van de microbiota, het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, het zenuwstelsel. Als je antibiotica nodig hebt, moet je er innemen, maar één dosis van een breedspectrumantibioticum op de leeftijd van drie maanden boezemt me meer angst in dan een vaccin dat op die leeftijd wordt gegeven. Het antibioticum heeft een veel bredere impact dan het vaccin. Nochtans denken de mensen net het tegenovergestelde", betreurt hij.