...

De federale ministerraad keurde een KB goed dat de erkenning van covid als beroepsziekte uitbreidt naar alle werknemers - nu was covid al erkend als beroepsziekte voor zorgpersoneel. Dat gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart 2020. Verder maakt een ontwerp-KB het mogelijk dat vastbenoemd zorgpersoneel vanaf 1 april ontslagen kan worden wanneer het personeelslid het visum of de registratie als zorgverlener verliest omdat hij of zij niet geldig is gevaccineerd. (Ontslag is alleen mogelijk als er geen aangepast werk voorhanden is.) Vanaf 1 januari kan de wedde van personeel dat niet in orde is met het visum omdat het niet tegen covid gevaccineerd is, worden verlaagd tot het niveau van tijdelijke werkloosheid.