...

Een eerste KB wijzigt dat van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen. In die lijst wordt het paramedisch beroep 'bandage, orthese en prothese' vervangen door de woorden 'orthopedische technologie in ofwel mobiliteitshulpmiddelen, ofwel de bandagisterie en orthesiologie, ofwel de prothesiologie of schoentechnologie'. Een ander KB regelt de beroepstitels die de beoefenaars van deze beroepen mogen voeren. Het gaat respectievelijk over de beroepstitels 'orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen', 'orthopedisch technoloog in de bandagisterie en de prothesiologie', 'orthopedisch technoloog in de prothesiologie', en 'orthopedisch technoloog in de schoentechnologie'. Het KB regelt ook de kwalificatievereisten (opleiding) waaraan zij moeten voldoen en vooral de 'prestaties en handelingen' die zij mogen verrichten. Nog een ander KB breidt het toepassingsgebied van artikel 10, eerste lid van de Kwaliteitswet uit tot de beoefenaars van de paramedisch beroepen van orthopedisch technoloog. Dat artikel bepaalt dat de gezondheidszorgbeoefenaar enkel gezondheidszorg mag verstrekken indien hij beschikt over een visum dat zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep reflecteert. Die verplichting zal gelden vanaf 1 juli 2023.