...

Een oprichtingsdecreet voor Vitalink moet het gegevensplatform - dat vaccinatiegegevens, het medicatieschema, gegevens over het bevolkingsonderzoek, kindrapporten en een samenvatting van het patiëntendossier van de huisarts in een beveiligde omgeving bewaart voor uitwisseling tussen zorgverleners - een stevige rechtsgrond geven. De adviezen zijn al ingewonnen van de Vlaamse Raad WVG en van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. Ook deze tekst vertrekt nog voor advies naar de Raad van State.