...

Is er sprake van een zichtbaar gebrek, dan moet u dit inroepen voor de oplevering van de werken. Zo niet kunt u daar later geen opmerkingen meer over maken, tenzij u andere afspraken met de aannemer maakte. Zichtbare gebreken zijn bijv. het feit dat de aannemer de vloer binnen uw apotheek schots en scheef legde, ingebouwde kasten die niet degelijk werden afgewerkt enz. De gebreken kunnen ook pas nadien opduiken. Gaat het om zeer zware gebreken die van aard zijn om de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk deel ervan in het gedrang te brengen, dan kunt u zich beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid van uw aannemer. Voorbeelden van zulke gebreken zijn het rotten van het buitenschrijnwerk, zware vochtproblemen in het gebouw enz. Uw aannemer kan zijn tienjarige aansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken in de overeenkomst die hij met u afsluit (of in zijn algemene voorwaarden).Als er sprake is van kleinere verborgen gebreken (bijv. de vloertegels die scheuren) dan speelt de tienjarige aansprakelijkheid niet. U kunt bij zulke gebreken enkel vragen dat de aannemer u garantie geeft als u de gebreken inroept binnen een korte termijn. In het contract dat u met de aannemer afsluit (of in diens algemene voorwaarden) kan een termijn worden aangegeven waarbinnen u de gebreken moet melden. Als die termijn niet onredelijk kort is en u doet een verbouwing van uw apotheek alleen (niet van uw privéwoning) bestaat de kans dat deze afspraken ook geldig zijn. Uw aannemer kan u, als hij dat wil, ook meer garantie geven dan datgene waartoe de wet hem verplicht. Zo zou hij u bijv. sowieso tien jaar garantie kunnen geven op alle problemen die zich kunnen voordoen.