...

De juridische dienst van APB wijst erop dat de kleinhandel in Vlaanderen, waaronder ook de apotheken vallen, sinds 17 juni van dit jaar geen plastic zakjes meer mag meegeven. Het kan nog wel als de consument een kleine bijdrage betaalt. Welnu, uit deze enquête die werd afgenomen tussen 23 april en 30 mei blijkt dat ongeveer de helft van de apothekers (47,7%) papieren zakjes meegeeft. Een vierde gebruikte nog plastic zakjes, 10% biedt herbruikbare zakjes aan en 3% stoffen zakjes.