...

Sinds 1 januari is elk ziekenhuis wettelijk verplicht om deel uit te maken van een locoregionaal ziekenhuisnetwerk. Dat betekent uiteraard niet dat alles nu als bij toverslag geregeld is. Vaak integendeel. Om de overgang voor te bereiden, nam het Vlaamse netwerk van zorgvoorzieningen Zorgnet-Icuro het consultancy bureau Möbius onder de arm. In 2019 kwamen werkgroepen samen over diverse domeinen - btw-regeling, HR, artsen, klinische biologie,... Ook de apotheek van de toekomst in het kader van het ziekenhuisnetwerk kwam aan bod.Het rapport daarover erkent dat er vandaag geen 'brandend platform' is om wijzigingen door te voeren. Toch zijn veranderingen op langere termijn - meer dan tien jaar - wel degelijk noodzakelijk. Onder meer omdat de financiering van de ziekenhuisapotheken onder druk staat door de kortere ligduur, het dalende aantal erkende bedden, enzoverder. Daarnaast is er de toegenomen normering - accreditatie, Falsified Medicine Directive (FMD),... Ziekenhuizen stellen ook hogere verwachtingen in de apotheek, zo wil men apothekers meer betrekken in (bedside) klinische farmacie en dienen ze meer waarde te leveren in de patiëntenzorg.In principe kan samenwerking en integratie van ziekenhuisapotheken ertoe leiden dat met de huidige middelen meer kan worden gedaan. De grotere schaal laat automatisering toe, bijvoorbeeld bij FMD-controle, unit-dosering, traceerbaarheid van geneesmiddelen via eigen barcoding, het 'picken' van medicatie... Minder manuele handelingen verhogen ook de patiëntveiligheid en maken handen vrij voor meer waardevolle arbeid in de klinische farmacie. Daarbij wordt gedacht aan een betere zorg voor high-risk patiëntengroepen, ondersteuning van verpleegkundigen, verdere uitbouw van personalized medicine en dergelijke.Het rapport wijst er nog op dat ziekenhuisapotheken een rol kunnen opnemen in thuismedicatie bij therapiebege leiding. Zo komt geïntegreerde, transmurale zorg een stapje dichterbij. En schaalvergroting maakt verdieping van expertise en subspecialisatie binnen de grotere groep apothekers mogelijk.