Alles over CFB

De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid is op 31 maart 2017 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, en Willy Borsus, minister van Zelfstandigen en KMO's, vereenvoudigt de regering de alternatieve financiering en maakt ze het systeem transparanter. Sluitstuk is de evenwichtsdotatie: die verzekert het evenwicht en responsabiliseert tegelijkertijd alle actoren.