Alles over CFB

De financiering van de sociale zekerheid hervormd

De hervorming van de financiering van de sociale zekerheid is op 31 maart 2017 goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, en Willy Borsus, minister van Zelfstandigen en KMO's, vereenvoudigt de regering de alternatieve financiering en maakt ze het systeem transparanter. Sluitstuk is de evenwichtsdotatie: die verzekert het evenwicht en responsabiliseert tegelijkertijd alle actoren.

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.