Alles over Hodgkin

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist dat vanaf 1 januari 2017 immunotherapie bij kanker sneller wordt terugbetaald.Maggie De Block: "Vergeleken met andere kankerbehandelingen, geeft immunotherapie kankerpatiënten een grotere kans op genezing of ze geeft hen extra tijd en verbetert daarbij gevoelig de levenskwaliteit. Momenteel bereiken we in ons land met deze behandeling zo'n vijfhonderd patiënten met melanoom of huidkanker. Ik hoop dat we de komende drie jaar tienduizend patiënten extra kunnen helpen. Het gaat dan vooral om patiënten met bijvoorbeeld long- en niercelkanker en Hodgkin lymfoom."

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.