Alles over Jongerenwelzijn

Met meer dan een half miljard euro doet de Vlaamse Regering bij de begrotingsopmaak 2019 een historische investering in welzijn en zorg. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Met een nooit eerder gezien bedrag in ons beleidsdomein zetten we verder in op de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen, jongeren, gezinnen en zetten we resoluut in op een warme samenleving in Vlaanderen.

Overheid gebuisd over de hele lijn - Apothekers na corona nog steeds paraat - Eigen praktijk kritisch doorgelicht