Alles over UMC Sint-Pieter

Naar aanleiding van de werelddag obesitas op 18 mei heeft de kliniek van het ideale gewicht van het UMC Sint-Pieter, Brussel, een congres gehouden over de behandeling en de follow-up na bariatrische chirurgie.

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.