De huidige reglementering laat in feite geen ruimte voor een overgangsfase, schrijft voorzitter Philippe Van Reeth. Terwijl die nochtans noodzakelijk is. "Indien de apotheker te goeder trouw patiënten zal verder helpen die alleen zo'n 'ongeldig' voorschrift hebben, zal het ziekenfonds of het Riziv bij controle de terugbetaling weigeren. Indien de tariferingdiensten deze voorschriften niet tegenhouden voor de facturatie, zijn ze mee verantwoordelijk. De apotheker zit dus gevangen in een onmogelijke situatie: hij moet kiezen tussen zijn verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg voor zijn patiënten en de realiteit dat hij hiervoor financieel gestraft zal worden. De apotheker kan dit probleem niet zelf oplossen en de patiënt zal in de kou blijven staan. De apotheker kan die patiënt immers alleen terugsturen naar de arts voor een nieuw voorschrift. In veel gevallen zal de apotheker waarschijnlijk ook zelf aan de arts moeten uitleggen waarom dat zo moet..."

'Oplossing'

De overheid moet dus snel ingrijpen, klinkt het verder. "Dat kan heel concreet door gedurende de volgende zes maanden de voorschriften die niet in orde zijn - maar die de patiënt toch meteen nodig heeft - toch te mogen afleveren. We zullen deze uitzondering duidelijk verantwoorden op de rugzijde van het voorschrift."

Ten slotte dringt KAVA er op aan dat de apothekers een mailadres krijgen op het Riziv waarop ze kunnen melden welke artsen dringend beter geïnformeerd moeten worden over de nieuwe reglementering.

Intussen schoof het kabinet van minister de Block overigens al een 'oplossing' naar voren: de apotheker mag de geneesmiddelen op oude voorschriften nog afleveren, de patiënt betaalt de volle prijs en moet dan terugbetaling aanvragen via het ziekenfonds.

De huidige reglementering laat in feite geen ruimte voor een overgangsfase, schrijft voorzitter Philippe Van Reeth. Terwijl die nochtans noodzakelijk is. "Indien de apotheker te goeder trouw patiënten zal verder helpen die alleen zo'n 'ongeldig' voorschrift hebben, zal het ziekenfonds of het Riziv bij controle de terugbetaling weigeren. Indien de tariferingdiensten deze voorschriften niet tegenhouden voor de facturatie, zijn ze mee verantwoordelijk. De apotheker zit dus gevangen in een onmogelijke situatie: hij moet kiezen tussen zijn verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg voor zijn patiënten en de realiteit dat hij hiervoor financieel gestraft zal worden. De apotheker kan dit probleem niet zelf oplossen en de patiënt zal in de kou blijven staan. De apotheker kan die patiënt immers alleen terugsturen naar de arts voor een nieuw voorschrift. In veel gevallen zal de apotheker waarschijnlijk ook zelf aan de arts moeten uitleggen waarom dat zo moet..."'Oplossing'De overheid moet dus snel ingrijpen, klinkt het verder. "Dat kan heel concreet door gedurende de volgende zes maanden de voorschriften die niet in orde zijn - maar die de patiënt toch meteen nodig heeft - toch te mogen afleveren. We zullen deze uitzondering duidelijk verantwoorden op de rugzijde van het voorschrift."Ten slotte dringt KAVA er op aan dat de apothekers een mailadres krijgen op het Riziv waarop ze kunnen melden welke artsen dringend beter geïnformeerd moeten worden over de nieuwe reglementering.Intussen schoof het kabinet van minister de Block overigens al een 'oplossing' naar voren: de apotheker mag de geneesmiddelen op oude voorschriften nog afleveren, de patiënt betaalt de volle prijs en moet dan terugbetaling aanvragen via het ziekenfonds.