Alles over Riziv

"Snel kunnen schakelen is essentieel. Die les heeft de coronacrisis ons wel geleerd. Daarom is Zorgnet-Icuro voorstander van een uitgewerkt zorgprogramma dat geactiveerd wordt indien zich een pandemie voordoet. Op veel kleinere schaal bestaat dat trouwens al voor ebola."

De huidige coronamaatregelen hebben een belangrijke impact op de gezondheid van de ogen van onze kinderen, stellen de kinderoogartsen. De behandeling van een lui oog krijgt niet de nodige aandacht, deels doordat de pleisters niet terugbetaald worden bij de apotheker.

Het Riziv wil tegen het eind van dit jaar een webapplicatie klaar hebben die het medicatieschema, de elektronische voorschriften en de afgeleverde medicatie samenbrengt.

Sinds 1 februari zijn de geneesmiddelenvoorschriften met nieuwe lay-out van toepassing. Op het terrein is de verwarring nog groot. Artsen, apothekers en patiënten zitten met veel vragen.

In 2018 vernieuwde de top 25 van de voorgeschreven, terugbetaalde geneesmiddelen in de ambulante sector aanzienlijk. Vijf moleculen werden voor de eerste keer vergoedbaar tijdens de laatste vijf jaar en acht werkzame bestanddelen dateren van voor het jaar 2000.

Belga verspreidde vorige week al het nieuws dat minister De Block (Open VLD) deze week met een begroting voor het Riziv uitpakt. Haar beleidscel bracht enkele krachtlijnen naar buiten: de index en de groeinorm blijven behouden.

De Orde der artsen en de Orde der apothekers slaan de handen in elkaar en richtten een gezamenlijke werkgroep op. De nieuwe commissie moet artsen en apothekers sensibiliseren voor een hoge geneesmiddelenconsumptie die tot verslaving leidt.

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.

In 2018 ging er voor 3,11 miljard euro aan voorgeschreven geneesmiddelen over de toonbank van de publieke apotheken. Het zijn niet meer statines en PPI's die het meest aan het Riziv kosten, maar TNF-alfa-remmers en de DOAC's.

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, de teerlingen geworpen. Hoog tijd om het bilan op te maken van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Ons baserend op de artikels van de afgelopen vijf jaar en de evolutie van de dossiers - en met de hulp van een aantal apothekers uit het werkveld - gaan we na wat er gerealiseerd is en wat niet.

In een reeks aanbevelingen rond het rationeel gebruik van opioïden in de behandeling van chronische pijn wijst het Riziv op het belang van een biopsychosociale aanpak.

Recent meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op haar website dat ze burn-out voortaan erkent als een medische aandoening. In een perscommuniqué is de organisatie daar ondertussen op teruggekomen. Burn-out is een werkfenomeen, zo stelt ze.

Magistrale bereidingen, ze zijn zo oud als de straat. Tegelijk vormen deze geneesmiddelen op maat de toekomst, gezien de steeds verder vorderende personalisering van de behandelingen. In dit eerste deel van ons maanddossier brengen we een overzicht van de huidige stand van zaken. In de volgende editie belichten we een aantal knelpunten.

Enquête

Producten op basis van cannabidiol (CBD) zijn nu vrij verkrijgbaar op de markt. De interesse bij de patiënt groeit, maar er zijn tal van vragen en misverstanden bij zowel de gebruiker als de zorgverstrekkers. In deze enquête hebben we de meest gestelde vragen verzameld, om u nadien zo goed mogelijk te informeren rond deze producten. Pro's alsook contra's worden gehoord en we werken aan een optimale, informatieve raadgeving.

Uw mening telt!