Alles over Riziv

"Snel kunnen schakelen is essentieel. Die les heeft de coronacrisis ons wel geleerd. Daarom is Zorgnet-Icuro voorstander van een uitgewerkt zorgprogramma dat geactiveerd wordt indien zich een pandemie voordoet. Op veel kleinere schaal bestaat dat trouwens al voor ebola."

De huidige coronamaatregelen hebben een belangrijke impact op de gezondheid van de ogen van onze kinderen, stellen de kinderoogartsen. De behandeling van een lui oog krijgt niet de nodige aandacht, deels doordat de pleisters niet terugbetaald worden bij de apotheker.

Het Riziv wil tegen het eind van dit jaar een webapplicatie klaar hebben die het medicatieschema, de elektronische voorschriften en de afgeleverde medicatie samenbrengt.

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

De website Medisch-Farmaceutische Kwaliteitszorg onderging een grondige make-over. De belangrijkste nieuwigheden hebben betrekking op de formules en op het MFO.

Tijdens het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium op 7 februari in Antwerpen werden de verschillende stappen toegelicht die doorlopen worden vooraleer een vaccin in de Vlaamse gratis vaccinatiekorf terecht komt. Aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar het tot stand komen van het Vlaamse vaccinatiebeleid inzake meningokokken.

Sinds 1 februari zijn de geneesmiddelenvoorschriften met nieuwe lay-out van toepassing. Op het terrein is de verwarring nog groot. Artsen, apothekers en patiënten zitten met veel vragen.

In 2018 vernieuwde de top 25 van de voorgeschreven, terugbetaalde geneesmiddelen in de ambulante sector aanzienlijk. Vijf moleculen werden voor de eerste keer vergoedbaar tijdens de laatste vijf jaar en acht werkzame bestanddelen dateren van voor het jaar 2000.

Het was het socialistisch ziekenfonds dat de kat de bel aanbond. Het ziekenfonds schatte dat 80.000 patiënten tot 600 euro meer remgeld zouden moeten betalen. Want uitgaven die de deelstaten op zich hebben genomen tellen volgend jaar niet meer mee voor de federale maximumfactuur.

Vanaf 1 december moeten ondernemers het bedrag dat hun klant contant betaalt afronden naar 0 of 5 eurocent. Ook voor apothekers en andere zorgverleners geldt dat. Het Riziv zet uitvoerige instructies op zijn website.

Belga verspreidde vorige week al het nieuws dat minister De Block (Open VLD) deze week met een begroting voor het Riziv uitpakt. Haar beleidscel bracht enkele krachtlijnen naar buiten: de index en de groeinorm blijven behouden.

De CM wil stoppen met de terugbetaling van cholinesteraseremmers en memantine voor dementerenden. Daartoe startte het ziekenfonds een procedure op bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Enkel de huidige gebruikers zouden de geneesmiddelen nog terugbetaald krijgen.

De Orde der artsen en de Orde der apothekers slaan de handen in elkaar en richtten een gezamenlijke werkgroep op. De nieuwe commissie moet artsen en apothekers sensibiliseren voor een hoge geneesmiddelenconsumptie die tot verslaving leidt.

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.

In 2018 ging er voor 3,11 miljard euro aan voorgeschreven geneesmiddelen over de toonbank van de publieke apotheken. Het zijn niet meer statines en PPI's die het meest aan het Riziv kosten, maar TNF-alfa-remmers en de DOAC's.

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!