"Sinds april heeft de apotheeksector zijn hulp aan de overheden van ons land aangeboden om naar covid-19 te screenen", luidt het in een gezamenlijk persbericht van APB en Ophaco. "Vandaag lopen de ziekenhuizen vol en verzuipen de klinische laboratoria in het werk. Daarom reikt de apotheeksector een piste aan die niet alleen de ziekenhuizen en klinische laboratoria kan ontlasten, maar ook kan bijdragen tot een globale strategie tegen covid-19 door met name asymptomatische personen te testen die, op dit ogenblik, geen toegang hebben tot covid-19-tests. Dat is des te belangrijker wetende dat 40% van de personen die positief testen op covid-19, weinig of geen symptomen vertonen. Maar ze verspreiden wel het virus."

Toegankelijkheid verhogen

Antigeensneltests zijn snel in de zin dat ze een resultaat opleveren binnen de 15 tot 20 minuten, gaat het verder. "Er zijn ook geen sequentie-apparaten nodig die voorbehouden zijn voor de klinische laboratoria (PCR). Hoewel ze op het vlak van de sensibiliteit minder betrouwbaar zijn dan PCR-tests, zijn ze goedkoper, kunnen ze op grotere schaal worden uitgevoerd en uitgerold in de apotheken om de testcapaciteit en de toegankelijkheid voor de bevolking te verhogen. Echter op voorwaarde dat het betrouwbare tests zijn, dat de resultaten geregistreerd en doorgestuurd worden, en dat een correcte interpretatie de burgers helpt om hun gedrag aan te passen. Een apotheker kan dat allemaal bieden."

Geïntegreerde uitrol

APB en Ophaco stellen voor om het voorbeeld te volgen van landen waar apotheken al op vrijwillige basis die snelle testing aanbieden aan mensen met weinig of geen symptomen die vandaag geen PCR-test kunnen krijgen. Hun voorstel streeft naar een geïntegreerde uitrol, in overleg met de huisartsen. "Wij zijn bereid om dit perspectief voor ons land te bespreken en bereiden ons voor om dit aanbod uit te rollen."

"Sinds april heeft de apotheeksector zijn hulp aan de overheden van ons land aangeboden om naar covid-19 te screenen", luidt het in een gezamenlijk persbericht van APB en Ophaco. "Vandaag lopen de ziekenhuizen vol en verzuipen de klinische laboratoria in het werk. Daarom reikt de apotheeksector een piste aan die niet alleen de ziekenhuizen en klinische laboratoria kan ontlasten, maar ook kan bijdragen tot een globale strategie tegen covid-19 door met name asymptomatische personen te testen die, op dit ogenblik, geen toegang hebben tot covid-19-tests. Dat is des te belangrijker wetende dat 40% van de personen die positief testen op covid-19, weinig of geen symptomen vertonen. Maar ze verspreiden wel het virus."Toegankelijkheid verhogenAntigeensneltests zijn snel in de zin dat ze een resultaat opleveren binnen de 15 tot 20 minuten, gaat het verder. "Er zijn ook geen sequentie-apparaten nodig die voorbehouden zijn voor de klinische laboratoria (PCR). Hoewel ze op het vlak van de sensibiliteit minder betrouwbaar zijn dan PCR-tests, zijn ze goedkoper, kunnen ze op grotere schaal worden uitgevoerd en uitgerold in de apotheken om de testcapaciteit en de toegankelijkheid voor de bevolking te verhogen. Echter op voorwaarde dat het betrouwbare tests zijn, dat de resultaten geregistreerd en doorgestuurd worden, en dat een correcte interpretatie de burgers helpt om hun gedrag aan te passen. Een apotheker kan dat allemaal bieden."Geïntegreerde uitrolAPB en Ophaco stellen voor om het voorbeeld te volgen van landen waar apotheken al op vrijwillige basis die snelle testing aanbieden aan mensen met weinig of geen symptomen die vandaag geen PCR-test kunnen krijgen. Hun voorstel streeft naar een geïntegreerde uitrol, in overleg met de huisartsen. "Wij zijn bereid om dit perspectief voor ons land te bespreken en bereiden ons voor om dit aanbod uit te rollen."