Alles over APB

Apothekers moeten voortaan om de vier jaar een externe audit van hun apotheek laten afnemen. De externe auditeur stelt een rapport op met suggesties en aanbevelingen om de organisatie en dienstverlening te verbeteren. Zo'n externe kijk op de werking van een apotheek kan erg verrijkend zijn, zegt Hendrik De Rocker, secretaris-generaal APB.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Samen met de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2, die op 15 september is gestart, zou ook de mogelijkheid moeten worden geboden het griepvaccin toe te dienen in de apotheek. Op initiatief van de minister van Volksgezondheid hebben artsen en apothekers daarover gediscussieerd op 5 september.

Vanaf 2024 kunnen patiënten zelf de eigen afleveringenhistoriek uit de apotheek raadplegen via de VIDIS-app. Ook andere zorgverstrekkers krijgen er toegang toe. De bedoeling is om de therapietrouw en het goed gebruik van geneesmiddelen te verbeteren.

Sinds 1 januari is Koen Straetmans voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Een gesprek over de uitdagingen die het apothekersberoep op Europees niveau te wachten staan.

Tijdens de coronapandemie konden apothekers via een elektronisch formulier de vaccinatiestatus van patiënten raadplegen om hen zo persoonlijk advies te geven. Dit formulier heeft de apotheker op de kaart gezet als onmisbare zorgverlener, zegt Manon Buyl, apotheker-expert bij FarmaFlux.

Wie een apotheek wil overnemen, moet soms wat geduld oefenen. Een apotheker die beslist zijn zaak over te laten, vindt dan weer vaak heel snel gegadigden. Wat vast staat, is dat een overname niet in een-twee-drie beklonken is. Als overnemer moet je rekening houden met heel wat zaken. We leggen uit welke stappen je moet volgen en waarop je best let.

De APB het het Vlaams Apothekersnetwerk hebben een proefproject uitgevoerd dat het nut en de haalbaarheid van een GGG 'zwangerschap(swens)' heeft aangetoond. Het is dan ook belangrijk vrouwen die een zwangerschap plannen, zwanger zijn of borstvoeding geven, te informeren.

Elf koepels van de Vlaamse eerstelijnszorg, waaronder het Vlaams Apothekersnetwerk en de APB, eisen in een gezamenlijke open brief aan minister Wouter Beke dringend extra middelen voor lokale zorg. Het gaat onder meer over de subsidiëring van de 60 zorgraden, waarin zorgverleners zich vrijwillig engageren.

Hoe ziet u uw apotheek in 2025? Tijdens een webinar als aanloop naar de Pharmanology-beurs begin mei gaf APB-topman Koen Straetmans enkele aanzetten.

Papierloos voorschrijven is al goed ingeburgerd. Maar artsen en apothekers komen wel geregeld voor problemen te staan. Nieuwe eID's schijnen (nog) niet goed te werken. Iemand komt met een speciaal soort kaart. Pasgeborenen hebben nog geen ISI+...

De Algemene Raad van het Riziv keurde twee projecten goed die de apothekers hadden ingediend: het GGG gericht op medication review en de terugbetaling van een ontwenningsplan voor benzodiazepinen en Z-drugs als magistrale bereiding.