Alles over APB

Sinds 1 april krijgen apothekers een vergoeding voor begeleidingsgesprekken rond 'Goed Gebruik van Geneesmiddelen' bij COPD-patiënten. Het BAF (Brabants Apothekers Forum) ondersteunt apothekers om hierover beter samen te werken met huisartsen.

De eerste deadlines voor de autocontrole in de apotheek naderen. Voor 1 april 2024 moet elke apotheek een zelfevaluatie hebben uitgevoerd, en het webformulier van het FAGG invullen.

Hebt u al medicatienazichten uitgevoerd, of nog niet? APB voert samen met de Belgische universiteiten, een studie uit naar ervaringen van apothekers rond medicatienazicht en wil graag uw mening.

Het plan dat is opgesteld door de referentieapotheker wordt een medicatieschema genoemd en dankzij FarmaFlux kan het worden gedeeld en beschikbaar worden gesteld aan patiënten en zorgverleners via digitale gezondheidsportalen.

Apothekers moeten voortaan om de vier jaar een externe audit van hun apotheek laten afnemen. De externe auditeur stelt een rapport op met suggesties en aanbevelingen om de organisatie en dienstverlening te verbeteren. Zo'n externe kijk op de werking van een apotheek kan erg verrijkend zijn, zegt Hendrik De Rocker, secretaris-generaal APB.

De FOD Volksgezondheid lanceert met minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, een campagne tegen het overmatige gebruik van psychofarmaca.

Samen met de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2, die op 15 september is gestart, zou ook de mogelijkheid moeten worden geboden het griepvaccin toe te dienen in de apotheek. Op initiatief van de minister van Volksgezondheid hebben artsen en apothekers daarover gediscussieerd op 5 september.

Vanaf 2024 kunnen patiënten zelf de eigen afleveringenhistoriek uit de apotheek raadplegen via de VIDIS-app. Ook andere zorgverstrekkers krijgen er toegang toe. De bedoeling is om de therapietrouw en het goed gebruik van geneesmiddelen te verbeteren.

Sinds 1 januari is Koen Straetmans voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Een gesprek over de uitdagingen die het apothekersberoep op Europees niveau te wachten staan.

Tijdens de coronapandemie konden apothekers via een elektronisch formulier de vaccinatiestatus van patiënten raadplegen om hen zo persoonlijk advies te geven. Dit formulier heeft de apotheker op de kaart gezet als onmisbare zorgverlener, zegt Manon Buyl, apotheker-expert bij FarmaFlux.

Wie een apotheek wil overnemen, moet soms wat geduld oefenen. Een apotheker die beslist zijn zaak over te laten, vindt dan weer vaak heel snel gegadigden. Wat vast staat, is dat een overname niet in een-twee-drie beklonken is. Als overnemer moet je rekening houden met heel wat zaken. We leggen uit welke stappen je moet volgen en waarop je best let.

De APB het het Vlaams Apothekersnetwerk hebben een proefproject uitgevoerd dat het nut en de haalbaarheid van een GGG 'zwangerschap(swens)' heeft aangetoond. Het is dan ook belangrijk vrouwen die een zwangerschap plannen, zwanger zijn of borstvoeding geven, te informeren.

Elf koepels van de Vlaamse eerstelijnszorg, waaronder het Vlaams Apothekersnetwerk en de APB, eisen in een gezamenlijke open brief aan minister Wouter Beke dringend extra middelen voor lokale zorg. Het gaat onder meer over de subsidiëring van de 60 zorgraden, waarin zorgverleners zich vrijwillig engageren.

Bij patiënten die bariatrische heelkunde hebben gehad, vergt het medicatiebeleid enige aanpassing. Dat heeft te maken met veranderingen die de ingreep teweegbrengt in de farmacokinetiek van een aantal geneesmiddelen.