De Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) stelt in een 'position paper' een aantal maatregelen voor.

  • De behoeften van de patiënt moeten centraal staan bij de uitbouw van bedrijfsplannen, nationale wetten en strategieën die de tijdige en adequate bevoorrading van geneesmiddelen kunnen beïnvloeden. Daarnaast moeten de actoren in de bevoorradingslijn strikt voldoen aan de Europese en nationale wetten aangaande hun wettelijke verplichtingen.
  • De mogelijkheden van de apotheekpraktijk moeten worden uitgebreid, zodat apothekers hun competenties en kennis beter kunnen aanwenden om de zorg voor de patiënt te managen.
  • Er dienen effectieve communicatiestructuren te komen tussen alle geneesmiddelenleveranciers en de nationale bevoegde autoriteiten zodat er tijdig informatie kan worden verstrekt aan alle betrokkenen over een (voorziene) stockbreuk.
  • De negatieve financiële impact van onbeschikbaarheden voor patiënten en zorgverstrekkers moet worden gecompenseerd door een gepaste terugbetaling en verloning.
  • De rapportering, monitoring en communicatie aangaande onbeschikbaarheden moet verbeterd worden door de ontwikkeling van effectieve overheidssystemen. Er is nood aan nauwe samenwerking tussen de Europese lidstaten en het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en aan meer structurele, tijdige en transparante samenwerkingsmodellen tussen de leveranciers en de nationale bevoegde overheden. Dat moet de notificatie en evaluatie doeltreffender maken en de apothekers meer mogelijkheden bieden om de impact op de patiënten te beperken.
De Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) stelt in een 'position paper' een aantal maatregelen voor.