Het gaat meer bepaald om laxantia, calciumsupplementen al dan niet geassocieerd met vitamine D en niet-vergoedbare analgetica.

Volgende gegevens dienen te worden ingelezen: het geneesmiddelenvoorschrift (gegevens over de arts of tandarts); het eID (gegevens over de patiënt); de geneesmiddelenverpakking (gegevens over het geneesmiddel).

Het Riziv gebruikt die gegevens om de kosten te ramen die de patiënten hebben betaald. "Zo zullen we het noodzakelijke budget kunnen vrijmaken als deze kosten zouden meetellen voor de berekening van de maximumfactuur (MAF)." De gegevens komen terecht in de databank Farmanet. Ze volgen dezelfde gegevensstroom als de gegevens over de farmaceutische verstrekkingen die de openbare apotheken afleveren en die de verplichte ziekteverzekering vergoedt.

Meer info op de website van het Riziv.

Het gaat meer bepaald om laxantia, calciumsupplementen al dan niet geassocieerd met vitamine D en niet-vergoedbare analgetica.Volgende gegevens dienen te worden ingelezen: het geneesmiddelenvoorschrift (gegevens over de arts of tandarts); het eID (gegevens over de patiënt); de geneesmiddelenverpakking (gegevens over het geneesmiddel).Het Riziv gebruikt die gegevens om de kosten te ramen die de patiënten hebben betaald. "Zo zullen we het noodzakelijke budget kunnen vrijmaken als deze kosten zouden meetellen voor de berekening van de maximumfactuur (MAF)." De gegevens komen terecht in de databank Farmanet. Ze volgen dezelfde gegevensstroom als de gegevens over de farmaceutische verstrekkingen die de openbare apotheken afleveren en die de verplichte ziekteverzekering vergoedt.Meer info op de website van het Riziv.