Het Vlaams Apothekersnetwerk werkte die leidraad samen met onder meer Domus Medica en Zorgnet-Icuro uit, ter attentie van de populatiemanagers van de eerstelijnszones en de zorg- en welzijnsorganisaties.

Andere manier van werken

Die kwetsbare en moeilijk te bereiken groepen zijn niet eenvoudig onder één noemer te vatten. Ze lezen geen brieven en zijn niet digitaal bereikbaar. Sommigen zijn niet in orde met officiële instanties en documenten, zoals domicilie-adres, aansluiting bij een ziekenfonds, inschrijving in het bevolkingsregister... Een aantal mensen blijft buiten de scope van de traditionele hulp- en zorgverlening; de overgrote meerderheid heeft geen vaste huisarts. Voor hen dringt zich een andere manier van werken op dan de 'klassieke' contactname door het vaccinatiecentrum, luidt het.

"Het is het belangrijk om ook deze groepen mee te nemen in de vaccinatie, om een maximale vaccinatiegraad te bereiken én om te vermijden dat zich besmettingshaarden gaan voordoen binnen deze groepen. We kunnen deze groepen enkel bereiken door hen actief op te zoeken en een vertrouwensband op te bouwen. Welzijns- en zorgorganisaties hebben hierover knowhow opgebouwd en kunnen een sleutelrol spelen in het bereiken van deze kwetsbare groep."

Quota reserveren

Zorg- en welzijnsorganisaties worden opgeroepen om de populatiemanagers van de eerstelijnszone te contacteren en met hen in gesprek te gaan over de concrete manier van werken om deze kwetsbare of moeilijk bereikbare personen toe te leiden naar vaccinatie. Aan de vaccinatiecentra wordt gevraagd om - in lijn met de prioritering van de verschillende groepen - op het gepaste moment de nodige quota te reserveren.

Bron: persbericht VAN

Het Vlaams Apothekersnetwerk werkte die leidraad samen met onder meer Domus Medica en Zorgnet-Icuro uit, ter attentie van de populatiemanagers van de eerstelijnszones en de zorg- en welzijnsorganisaties.Andere manier van werkenDie kwetsbare en moeilijk te bereiken groepen zijn niet eenvoudig onder één noemer te vatten. Ze lezen geen brieven en zijn niet digitaal bereikbaar. Sommigen zijn niet in orde met officiële instanties en documenten, zoals domicilie-adres, aansluiting bij een ziekenfonds, inschrijving in het bevolkingsregister... Een aantal mensen blijft buiten de scope van de traditionele hulp- en zorgverlening; de overgrote meerderheid heeft geen vaste huisarts. Voor hen dringt zich een andere manier van werken op dan de 'klassieke' contactname door het vaccinatiecentrum, luidt het. "Het is het belangrijk om ook deze groepen mee te nemen in de vaccinatie, om een maximale vaccinatiegraad te bereiken én om te vermijden dat zich besmettingshaarden gaan voordoen binnen deze groepen. We kunnen deze groepen enkel bereiken door hen actief op te zoeken en een vertrouwensband op te bouwen. Welzijns- en zorgorganisaties hebben hierover knowhow opgebouwd en kunnen een sleutelrol spelen in het bereiken van deze kwetsbare groep." Quota reserverenZorg- en welzijnsorganisaties worden opgeroepen om de populatiemanagers van de eerstelijnszone te contacteren en met hen in gesprek te gaan over de concrete manier van werken om deze kwetsbare of moeilijk bereikbare personen toe te leiden naar vaccinatie. Aan de vaccinatiecentra wordt gevraagd om - in lijn met de prioritering van de verschillende groepen - op het gepaste moment de nodige quota te reserveren. Bron: persbericht VAN