Alles over Vlaams Apothekersnetwerk

In 2023 registreerde men in het kader van het #CAVAsa-project 374 patiëntencontacten. 92% van de gesprekken vond plaats in de apotheek en ze duurden doorgaans 5 tot 15 minuten. 75% betreft vrouwen, meestal van middelbare leeftijd. In zes op tien ontmoetingen gaf de apotheker een wegwijzertje mee, 24% leidde tot directe doorverwijzing naar het CAW via het online meldformulier.

Het Vlaams Apothekersnetwerk vraagt aandacht voor de rol van de ziekenhuisapotheker en huisapotheker in de transmurale zorg. Digitale gegevensdeling is een cruciaal onderdeel in hun samenwerking.

Elf koepels van de Vlaamse eerstelijnszorg, waaronder het Vlaams Apothekersnetwerk en de APB, eisen in een gezamenlijke open brief aan minister Wouter Beke dringend extra middelen voor lokale zorg. Het gaat onder meer over de subsidiëring van de 60 zorgraden, waarin zorgverleners zich vrijwillig engageren.

Binnen het project 'Bewegen op Verwijzing' is, naast de huisarts, ook een rol weggelegd voor de apotheker. Dat voorziet minister van Volksgezondheid Wouter Beke in zijn beleidsplan voor 2021. Het Vlaams ApothekersNetwerk zorgt voor de nodige ondersteuning.

Binnen het project 'Bewegen op Verwijzing' is, naast de huisarts, ook een rol weggelegd voor de apotheker. Dat voorziet minister van Volksgezondheid Wouter Beke in zijn beleidsplan voor 2021. Het Vlaams ApothekersNetwerk zorgt voor de nodige ondersteuning.

De Belgische apothekers voerden de afgelopen weken al 310.586 vaccinatiegesprekken met patiënten om ze gericht advies te geven en af te toetsen over de uitnodiging, bijwerkingen en mogelijke twijfels. Dat meldt het Vlaams Apothekersnetwerk.

Met het oog op de heropstart van de scholen en terrassen, en met de nakende versoepelingen zijn zelftesten een belangrijk element om de veiligheid te garanderen, zegt het Vlaams Apothekersnetwerk. Ze zijn enkel beschikbaar bij de apotheker, die garant staat voor deskundig advies over het correct gebruik.

De komende weken vinden de laatste praktische IPSA-opleidingen plaats die apothekers moeten omvormen tot volleerde vaccinatoren. Er zullen dan liefst 2.400 apothekers klaar staan om mee te vaccineren.

De eerste lijn moet er mee voor zorgen dat de meest kwetsbare en minst toegankelijke doelgroepen in onze samenleving de weg vinden naar vaccinatie tegen covid. Dat vergt een aanpak op maat, waarvoor er nu een leidraad is.

Vanaf begin april krijgen apothekers via een pop-up in de apotheeksoftware toegang tot de vaccinatiedatabank. Bedoeling is om aan de hand daarvan een gesprek aan te gaan over mogelijke vaccinatietwijfel.

Vandaag, 20 maart, is Internationale Dag van het Geluk. Ondanks de barre tijden steekt het Vlaams Apothekersnetwerk de collega's een hart onder de riem. U kan de hartverwarmende boodschap van voorzitter Hilde Deneyer hieronder bekijken.

Onmiskenbaar hebben apothekers een rol te spelen in de zorg voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Een officina is immers laagdrempelig, patiënten vertrouwen hun (huis)apotheker en de beroepsgroep werkt goed samen met andere zorgverleners.

Vertrouwen, laagdrempeligheid en nabijheid zijn de fundamenten van de officina-apotheker in de toekomst. Het zijn eigenschappen die toelaten patiënten preventief zo lang mogelijk gezond te houden en chronische patiënten te helpen met hun complexe medicatie. Samenwerking wordt het nieuwe normaal.